فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

تحقیق رشته عمران با موضوع خرپا های پین مشترک

تحقیق رشته عمران با موضوع خرپا های پین مشترک

تحقیق رشته عمران با موضوع خرپا های پین مشترک 1
  دانلود تحقیق رشته عمران با ترجمه   بخشی از کتاب تجزیه و تحلیل سازه و استرس نوشته  T.H.G. Megson  با عنوان، بررسی خرپا های  پین مشترک    بخشی از متن این تحقیق: در فصل 1  ما به بحث  در مورد اشکال مختلف سا زه   پرداختیم و دیدیم که تیر های ساده برای  اندازه های نسبتا بزرگ، غیر اقتصادی می شوند و ممکن است با خرپاها جایگزین  شوند. این سازه ها شامل اجزای متصل  در انتهای خود هستند و در انواع مختلفی از چیدمان ها ساخته شده اند. به طور کلی،خرپاها سبک تر، قوی تر و سخت تر از تیرهای سفت با همان اندازه است. آنها، با این حال، آنها  فضای بیشتری می گیرند و برای ساخت  گران تر می باشد. در ابتدای این فصل ما باید انواع خرپا، عملکرد آنها و  ساخت یک خرپای دلخواه را به یک فرم قابل تحلیل مورد بحث  قرار دهیم. پس از آن، باید معیاری را مورد بررسی قرار دهیم  است که میزان  معین استاتیک آنها،  بررسی عملکرد اعضای یک خرپا در پشتیبانی از بارها و، در نهایت، بررسی روش های تجزیه و تحلیل خ …

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.