فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

تحقیق رابطه عدالت و حقوق ۱۱ صفحه ( به صورت ورد و پی دی اف )

تحقیق رابطه عدالت و حقوق 11 صفحه ( به صورت ورد و پی دی اف )

تحقیق رابطه عدالت و حقوق ۱۱ صفحه ( به صورت ورد و پی دی اف ) 1
تحقیق و مقاله رابطه عدالت و حقوق در 11 صفحه ، به صورت ورد و پی دی اف رابطه عدالت و حقوق  عدالت مفهومی است كه بشر از آغاز تمدن خود می شناخته و آن را آرمان مطلوب خود می دانسته و برای استقرار آن كوشیده است. در اهمیّت عدالت، همین بس كه آموزه عدل الاهی یكی از آموزه های مهم وگرانسنگ تمام پیامبران الاهی است. در عهد عتیق، به دادورزی خداوند اشاراتی شده است. ابراهیم، نخستین سرور عبرانیان، خداوند را داور تمام زمین می خواند (سفر پیدایش، 25: 18). نزد عالمان یهود نیز خداوند در جایگاه آفریننده جهان و خالق انسان، بندگانش را مسؤول روشی كه در زندگی پیش می گیرند، می داند و بندگان می باید درباره اعمال خود در پیشگاه عدل الاهی پاسخگو باشند وداوری های خداوند، همواره درست و عادلانه است. «خداوند، منصف است؛ فراموشكار نیست و ازكسی ملاحظه نمی كند» .همچنین در آیین مسیحیت، سخن از عدل الاهی به میان آمده است؛ هر چند متكلّمان مسیحی بیش تر بر اوصافی چون نیكویی و نیك خواهی خداوند تأكید می ورزند. در قرآن كریم، بصورتی بسیار روشن تر، آشكارتر و با تأكید بیش تر از عدالت خداوند و ضرورت دادگری سخن رفته …

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.