فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

تحقیق درباره پست تصویری

تحقیق درباره پست تصویری

تحقیق درباره پست تصویری 1
↓↓   لینک   دانلود   و   خرید   پایین   توضیحات   ↓↓ فرمت   فایل :  word    ( قابل   ویرایش   و   آماده   پرینت ) تعداد   صفحات :10     قسمتی   از   متن   فایل   دانلودی : پست تصویری استفاده از دستگاه فاکس میلی یا پست تصویری از سالها پیش در کشور های صنعتی رواج دارد . در ایران به لحاظ کندی خدمات پستی، استفاده از فاکس میلی در ارتباطات بین شهری بخصوص در ارائه خدمات اطلاعاتی به صورت امری ضروری در آمده است . چگونگی ارائه بموقع این گونه خدمات به متخصصان سراسر کشور، از مطالبی است که عموما مطرح می شود . در این مقاله، چگونگی استفاده از پست تصویری در ارائه خدمات اطلاعاتی به پزشکان مناطق دور افتاده، بررسی شده است . مدتها است که اهمیت اطلاعات، به عنوان یکی از منابع ملی در توسعه و پیشرفت ملتها بر برنامه ریزان و سپاسگزاران روشن شده است. امکان دسترسی و استفاده از اطلاعات موجوددر جهت سازندگی و پیشرفت، یکی از حقوق فردی و اجتماعی افراد هر کشور است . از جمله مشخصات جو …

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.