فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

تحقیق درباره انتخاب منفي در Tسل ها

تحقیق درباره انتخاب منفي در Tسل ها

تحقیق درباره انتخاب منفي در Tسل ها 1
↓↓   لینک   دانلود   و   خرید   پایین   توضیحات   ↓↓ فرمت   فایل :  word    ( قابل   ویرایش   و   آماده   پرینت ) تعداد   صفحات :10     قسمتی   از   متن   فایل   دانلودی : «انتخاب منفي» انتخاب طبيعي بطور ثابت تغييراتي که در اثر موتاسيون ايجاد شده اند را مرتب مي کند، بهترين آنها را انتخاب کرده و بدترين آنها را حذف مي کند؛ در حالي که از تغييرات خنثي چشم پوشي مي کند. افراد در سازگاري با محيط با هم رقابت دارند. فراواني ژنوتيپي برنده ي رقابت افزايش يافته و فراواني ژنوتيپي بازنده کاهش مي يابد پس انتخاب مثبت و انتخاب منفي جدا ناپذيرند. انتخاب منفي باعث برداشت اللهاي مضر مي شود. اللهاي مضر در اثر موتاسيون نقطه اي ايجاد مي شوند. حذف اللهاي مضر در سطوح مختلف ژنتيکي جمعيت مي‌تواند رخ دهد، درنتيجه افراديکه حامل اين اللهاي مضرند، نسل به نسل زاده هايشان کاهش مي يابد. انتخاب پيش زمينه يا Background: نوع انتخاب منفي قوي است که در لوکوسي با …

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.