فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

تحقیق حضرت مهدی

تحقیق حضرت مهدی

تحقیق حضرت مهدی 1
دانـلـود تـحقیـق بـا عـنـوان، حضرت مهدی، بخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق :  سالهاست كه در برابر غفلت بشر نسيمي وزيدن گرفته است كه براي درك لحظات فرحبخش آن مي بايست در معرض آنقرار گرفت و همگان را بدان دعوت كرد، به عبارت زيباي انجيل :كمرهاي خود را بسته، چراغ هاي خود را افروخته بداريد، مستعد باشيد؛ زيرا در ساعتي كه گمان نمي بريد پسر انسان مي آيد. (لوقا-12: 40-35) وزش اين نسيم را همگان احساس مي كنند حتي آنان كه تداوم آن را قرين با به هم ريختگي بساط شعبده و دروغ و سلطه خويش مي دادند.”موعود اديان ” نه يك پندار و يك خرافه و نه حاصل و محصول روزگار سخت زندگي وعکس العمل هاي رواني و احساسي، بلكه واقعيتي است كه ريشه در جان انسان دارد. همواره دشمنان بشر و استعمارگران و سرمايه داران طالب قدرت و سيطره، سعي در نفي و انكار ايده “انتظار فرارسيدن روز مقدس ظهور موعود اديان” و لوث كردن اين امر با مفروضاتي بي پايه و اساس كرده اند تا حقيقت و واقعيتي بزرگ و انسان ساز را خرافه اي ضعيف جلوه گر سازند و از اين طريق امكان ادامه ي حيات و سيطره ي خود را فراهم نمايند … تـوضـیـحــاتِ فـایــل : – این فایل ب …

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.