فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

تحقیق حضرت مهدی و زندگی ایشان

تحقیق حضرت مهدي و زندگی ایشان

تحقیق حضرت مهدی و زندگی ایشان 1
دانـلـود تـحقیـق بـا عـنـوان، حضرت مهدي و زندگی ایشان، بخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق :  مقدمه « اصالت مهدويت » از جهت قبول اسم و ابتناء آن بر بشارت ، پيامبران و اديان آسماني، تمام اديان آسماني به پيامبران به پيروان خود، عصر درخشان و سعادت عمومي و آينده مشعشع و صلح جهاني و دوران پر خير و بركتي را نويد داده‌اند كه در آن نگراني ها ، دلهره‌ها و هراس ها مرتفع مي شود و به يمن ظهور شخص بزرگ و مردي خدائي كه به تاييدات الهي مويد است، در روي زمين، منطقه، شهر، دهي باقي نماند مگر آن بانگ دل نواز توحيد بلند شود و روستايي يكتا پرست ، تاريكي شرك را زايل سازد و علم، عدل، راستي و امانت ، چهره جهان آراي خود را بنماياند و همه جا را منور مي سازد. اين موعود عزيز بر حسب استوارترين و صحيح ترين مصادراسلامي خليفه دوازدهم و دوازد هـمين رهـبر و امـام بعد از آن حـضرت و هـم نام و كنـيه آنحضرت است و القاب مشهورش در بين مسلمين مهدي قائم. از اين رو اصالت مهدويت را مي توان به 10 بخش تقسيم نمود:1ـ اصالت مهدويت از جهت معقول بودن امكان آن2- اصالت مهدويت از جهت اتكاء بر مبناي معقول و منطقي 3- …

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.