فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

تحقیق بررسی حقوقی و جرم شناختی پولشویی – ۹۵ ص وورد

تحقیق بررسي حقوقي و جرم شناختي پولشويي – 95 ص وورد

تحقیق بررسی حقوقی و جرم شناختی پولشویی - ۹۵ ص وورد 1
تحقیق بررسي حقوقي و جرم شناختي پولشويي – 95 ص وورد تحقیق بررسي حقوقي و جرم شناختي پولشويي – 95 ص وورد تحقیق بررسي حقوقي و جرم شناختي پولشويي – 95 ص وورد تحقیق بررسي حقوقي و جرم شناختي پولشويي – 95 ص وورد تحقیق بررسي حقوقي و جرم شناختي پولشويي – 95 ص وورد فصل اول :‌بررسي حقوقي پولشويي در اين فصل ، به بررسي پديده پولشويي به عنوان يك جرم پرداخته مي شود . لذا همانند هر جرم ديگر در ضمن تبيين مفهوم و تعريف ، تاريخچه پولشويي و اركان تشکيل‌دهنده آن مورد مطالعه قرار مي گيرد . مبحث اول : مفهوم و تعريف پولشويي كه به آن تطهير پول يا پاكنمايي پول نيز گفته مي شود معادل لغوي كلمه   money laundering انگليسي است . با شنيدن اين واژه اولين تصويري كه به ذهن مي رسد اين است كه پول كثيفي در ميان است كه احتياج به شستن و پاك كردن دارد و اين برداشت از مفهوم حقوقي آن دور نيست . امروزه در سطح بين المللي اموالي وجود دارد كه به آنها اموال كثيف گفته مي شود و حاصل فعاليتهاي مجرمانه است . اين اموال به 3 دسته تقسيم مي شوند:‌پولهاي خوني ، پولهاي سياه و پولهاي خاكستري . پولهاي خوني به …

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.