فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

تحقیق بررسی تعرض پهباد آمریکایی به خاک ایران از نظر حقوق بین الملل – ۲۰ ص وورد

تحقیق بررسی تعرض پهباد آمریکایی به خاک ایران از نظر حقوق بین الملل – 20 ص وورد

تحقیق بررسی تعرض پهباد آمریکایی به خاک ایران از نظر حقوق بین الملل - ۲۰ ص وورد 1
تحقیق بررسی تعرض پهباد آمریکایی به خاک ایران از نظر حقوق بین الملل – 20 ص وورد تحقیق بررسی تعرض پهباد آمریکایی به خاک ایران از نظر حقوق بین الملل – 20 ص وورد تحقیق بررسی تعرض پهباد آمریکایی به خاک ایران از نظر حقوق بین الملل – 20 ص وورد تحقیق بررسی تعرض پهباد آمریکایی به خاک ایران از نظر حقوق بین الملل – 20 ص وورد چکیده منظر حقوق بین‌الملل هوایی، هرگونه پرواز هواپیمایی در قلمرو‌ هوایی‌ کشور‌ دیگر، منوط به‌ رضایت‌ دولت سرزمینی و دادن اطـلاع‌ قبلی‌ به آن کشور است، بهره‌برداری از هواپیماهای بدون‌ سرنشین‌ با کارکردهای نظامی و غیرنظامی با حاکمیت‌ انحصاری دولت‌ها بر قلمرو هوایی‌شان در تضاد است. ورود آن‌ها به قلمرو هوایی یک کشور نیازمند اخذ مجوز ویژه اسـت و این مسئله مطابق با اصل حاکمیت دولت‌ها بر قلمرو هوایی خود است(منتظران، 1398). عبور پهپادهای نظامی آمریکا از مرزهای ایران مطابق بندهای ۱ تا ۴ قطعنامه ۳۳۱۴ مصوب دسامبر ۱۹۷۴ مجمع عمومی، بالأخص ماده ۱ که اشعار می‌دارد تجاوز عبارت است از کاربرد نیروهای مس …

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.