فایلار
اطلاعات بیشتر

تحقیق با عنوان آب و خواص آن

تحقیق با عنوان آب و خواص آن

دسته بندی زیست شناسی
فرمت فایل doc
حجم فایل ۷۶ کیلو بایت
تعداد صفحات ۷۴
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

این مقاله شامل موارد زیر می باشد:

کیفیت آبهای زیر زمینی
سرچشمه شوری
عواملی که باعث اضافه شدن غلظت نمک در آب نفوذ کرده به زمین می شوند عبارتند از:
تأثیر عوامل آب و هوا
ناخالصی ها و ترکیبات شیمیایی موجود در جو، ناشی از عوامل زیر است:
تأثیر عامل زمین در کیفیت آبهای زیرزمینی
جدول شماره ۹-۲ ضرایب تبدیل مربوط به تعادل شیمیایی
کیفیت آب در زمینهای آهکی
کیفیت آب در زمینهای گچی و نمکی
کیفیت آب در زمینهای مارنی و رسی
کیفیت آب در زمینهای ماسه ای و شنی
کیفیت آب در زمینهای آذرین
تأثیر عامل هیدروژئولوژی و پاک کننده ها در کیفیت آبهای زیرزمینی
سختی ( Hardness ) آبهای زیرزمینی
گازهای حل شده
علل و تأثیرات تغییر کیفیت آبهای زیرزمینی
خواص فیزیکی آبهای زیرزمینی
آزمایشهای شیمیایی و بیولوژیکی
مواد رادیواکتیو در آب زیرزمینی
فعالیتهای زیر در آلوده سازی محیط و آب با مواد رادیواکتیو مؤثرند:
نوکلوئیدهای راد اکتیو در آب زیرزمینی از سه منبع نشأت می گیرند ( Walton 1970 ):
معیار سنجش کیفیت آب
نمودار شولر از نظر طبقه بندی آب آشامیدنی
معیارهای آب صنعتی
کیفیت آب مورد استفاده درآبیاری
تحلیل نتایج حاصله از تجزیه آب
عناصر کم مصرف
مواد معلق
آب و خواص آن
در بررسی دقیق خصوصیات آب همواره سؤوالات زیر مطرح می گردد :
آبهای زیرزمینی
از مشخصه های آبهای زیرزمینی می توان به چند مورد اشاره کرد :
سختی آبهای زیرزمینی
آشنایی با نمونه برداری و قواعد و مقررات آن
نمونه برداری جهت آزمایشات فیزیکی و شیمیایی
نکات مهمی که در مورد نمونه برداری شیمیایی باید رعایت شود
نمونه برداری از آبهای سطحی
نمونه برداری از آبهای زیرزمینی
تجزیه شیمیایی نمونه آب
روشهای مختلف در تجزیه آب
اندازه گیری وزنی
اندازه گیری حجمی
در فاضلاب اندازه گیری PH از چند نظر مهم است :
روش تعیین PH
روش اول رنگ سنجی
روش دوم استفاده از PH متر:
طرز کار با دستگاه
اندازه گیری PH از راه محاسبه:
قابلیت هدایت الکتریکی ویژه آب
رابطه کنداکتیویته
کنداکتیویته تحت دو استاندارد بررسی می شود:
طرز تعین کنداکتیویته آب :
از نظر هدایت الکتریکی آبها به چهار دسته تقسیم بندی می شوند :
بدست آوردن EC از راه محاسبه:
تیتراسیون
تیتراسیون اسید و باز
اندازه گیری کربنات و بی کربنات
روش آزمایش: اندازه گیری قلیادیت موقت
اندازه گیری قلیائیت متیل ( قلیائیت کل )
اندازه گیری کربنات و بی کربنات بطریقه محاسبات
جدول مربوط به کربنات ، بی کربنات و هیدروکسید
میزان متوسط یون کلرور آبها به قرار زیر است:
به چهار روش می توان یون کلرور را اندازه گرفت :
اندازه گیری کلرـ روش وزنی
روش کار
اندازه گیری سولفات
اندازه سولفات به روش وزنی
سختی
تعریف سختی
سختی دائم = سختی غیر کربنات = سختی پایدار((Permanent Hardness))
سختی موقت = سختی کربناته =سختی ناپایدار ((Temporary Hardness))
روش اندازه گیری سختی کل
علت استفاده از بافر ۱۰
استانداردها
روش اندازه گیری سختی دائم و موقت
تعیین کلسیم و منیزیم
علت استفاده از EBT
محاسبات
روش تعیین سختی منیزیم بر حسب یون منیزیم
روش مهم تعیین سختی منیزیم بر حسب یون منیزیم :
استانداردها
مزاحمها
اسپکتروفتومتر
محلول سازی
رسوب گیری
خواص فاضلاب
تعریف فاضلاب
فاضلاب های شهری
فاضلاب های کشاورزی
فاضلاب های متفرقه
ترکیبات ازته
نیترات
منابع

اطلاعات بیشتر
سبد خرید Item Removed. Undo
  • No products in the cart.