فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

تحقیق اوضاع خراسان از اسارت سنجر تا مرگ او – ۲۳ ص وورد

تحقیق اوضاع خراسان از اسارت سنجر تا مرگ او – 23 ص وورد

تحقیق اوضاع خراسان از اسارت سنجر تا مرگ او - ۲۳ ص وورد 1
تحقیق اوضاع خراسان از اسارت سنجر تا مرگ او – 23 ص وورد تحقیق اوضاع خراسان از اسارت سنجر تا مرگ او – 23 ص وورد تحقیق اوضاع خراسان از اسارت سنجر تا مرگ او – 23 ص وورد تحقیق اوضاع خراسان از اسارت سنجر تا مرگ او – 23 ص وورد تحقیق اوضاع خراسان از اسارت سنجر تا مرگ او – 23 ص وورد غزها و ویرانی خراسان: “حمله غزان زیان های بزرگ اقتصادی و اجتماعی برای خراسان و کرمان دربرداشت و قتل ها و غارت ها و ویرانی ها و نابسامانیهای بسیار به بار آورد. بسی از بلاد معروف را با خاک یکسان نمود و علما و فضلای آنها را از دم شمشیر گذراند و کتابخانه های آن بلاد را ویران کرد.”[1] بعد از زوال دولت سنجر، تمام خراسان و کرمان و گرگان سالها دست خوش نهب و غارت غلامان امارت جوی و غزان و طوایف و قبایل و سپاهیان سفاک و خون آشام قرار گرفت. در تمام این مدت شهرها هر چند گاه یک بار از دست امیری سفاک بیرون می آمد و در کف امارت جوی خوانخوار دیگری قرار می گرفت. خلق خدا در این گیرودار به عنوان غنایمی حلال و مباح مورده استفادۀ عده ای غارتگر سبک مغز و آدم کش قرار می گرفتند. تاراج و آزار و اذیت وهتک نوامیس و قتل رجال امری عادی ب …

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.