فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

تحقیق اوضاع اجتماعی، اقتصادی و مذهبی عصر عباسیان – ۷۰ ص وورد

تحقیق اوضاع اجتماعي، اقتصادي و مذهبي عصر عباسيان – 70 ص وورد

تحقیق اوضاع اجتماعی، اقتصادی و مذهبی عصر عباسیان - ۷۰ ص وورد 1
تحقیق اوضاع اجتماعي، اقتصادي و مذهبي عصر عباسيان – 70 ص وورد تحقیق اوضاع اجتماعي، اقتصادي و مذهبي عصر عباسيان – 70 ص وورد تحقیق اوضاع اجتماعي، اقتصادي و مذهبي عصر عباسيان – 70 ص وورد تحقیق اوضاع اجتماعي، اقتصادي و مذهبي عصر عباسيان – 70 ص وورد تحقیق اوضاع اجتماعي، اقتصادي و مذهبي عصر عباسيان – 70 ص وورد 1- پيشينه بازرگانی و تجارت در بین اعراب قبل از اسلام و در صدر اسلام مکيان به بازرگانی شهره بودند و معروف است که کاروانها تابستان به شام می‌رفتند و زمستان به یمن.[1] تاریخ‌نگاران، پیشه بازرگانی اشراف مکه را متفاوت ذکر کرده‌اند مانند تجارت در برنج، حبوبات، نساجی، شراب، روغن و… . بازرگانی تنها ویژه مردان مکی نبود، بلکه بانوانی همچون حضرت خدیجه(س) همسر پیامبر(ص) و هند دختر عبدالمطلب نیز در آن شرکت داشتند. پس از هجرت، مهاجران، مهارت بازرگانی خود را به مدینه انتقال داده و آنجا را به صورت یک مرکز بازرگانی در آوردند و در مدت کوتاهی توانستند، ثروتهاي فراوانی به دست آورند به طوری که مهارت برخی از آنان از جمله عبدالرحمن ‌بن ‌عوف ضرب‌المثل شد. معمولاً در تجار …

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.