فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

تحقیق اماده بررسی و نقد مبانی فقهی جواز قتل مهدور الدم – ۲۸ ص وورد قابل ویرایش

تحقیق اماده بررسي و نقد مباني فقهي جواز قتل مهدور الدم – 28 ص وورد قابل ویرایش

تحقیق اماده بررسی و نقد مبانی فقهی جواز قتل مهدور الدم - ۲۸ ص وورد قابل ویرایش 1
تحقیق اماده بررسي و نقد مباني فقهي جواز قتل مهدور الدم – 28 ص وورد قابل ویرایش تحقیق اماده بررسي و نقد مباني فقهي جواز قتل مهدور الدم – 28 ص وورد قابل ویرایش تحقیق اماده بررسي و نقد مباني فقهي جواز قتل مهدور الدم – 28 ص وورد قابل ویرایش تحقیق اماده بررسي و نقد مباني فقهي جواز قتل مهدور الدم – 28 ص وورد قابل ویرایش تحقیق اماده بررسي و نقد مباني فقهي جواز قتل مهدور الدم – 28 ص وورد قابل ویرایش مبحث اول – معنا، ضابطه و مصاديق مهدور الدم هر چند قانون مجازات اسلامي در ماده 226 و تبصره 2 ماده 295، از عناويني مانند مهدور الدم و مستحق قتل ياد نموده است اما تعريف دقيقي از عناوين مذكور ارائه نداده و مصاديق آن را روشن نساخته است. عدم صراحت در تعريف و تعيين مصداق، امكان تفسيرهاي ناروا و وقوع اشتباه را فراهم مي‌آورد. از سوي ديگر با مراجعه به ديدگاه فقها شاهد اختلاف نظر در آراء فقها در مورد برخي شرايط تحقق عناوين مجرمانه هستيم كه وجود اين اختلاف آرا، ضرورت رفع ابهام مذكور در قانون را جدي‌تر مي‌سازد. در اين مبحث در پي آن خواهيم بود كه با مراجعه به كتب فقهي، معنا و ضا …

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.