فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

تحقیق آيين دادرسي افتراقي ناظر بر جرائم عليه امنيت

تحقیق آيين دادرسي افتراقي ناظر بر جرائم عليه امنيت

تحقیق آيين دادرسي افتراقي ناظر بر جرائم عليه امنيت

موضوع آيين دادرسي افتراقي ناظر بر جرائم عليه امنيت تحقیق بصورت wordقابل ویرایش در 34 صفحه رشته حقوق
 
چكيده
مقدمه
1ـ1. تعيين صلاحيت بر مبناي نوع جرم
جرائم عليه امنيت ارتكاب‌يافته توسط نظاميان
جرائم عليه امنيت ارتكاب‌يافته توسط روحانيان
3. جرائم عليه امنيت ارتكاب‌يافته توسط اطفال
. افزايش مدت «تحت نظر»
. تحديد تضمينات دادرسي
دادرسي در غياب هيئت منصفه
يادداشتها
جرائم عليه امنيت ارتكاب‌يافته توسط نظاميان
پذيرش…

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.