فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

تحقیق آماده ژئوپولیتیک و ژئوا کونومیک خلیج فارس – ۷ ص وورد

تحقیق آماده ژئوپوليتيک و ژئوا کونوميک خليج فارس – 7 ص وورد

تحقیق آماده ژئوپولیتیک و ژئوا کونومیک خلیج فارس - ۷ ص وورد 1
تحقیق آماده ژئوپوليتيک و ژئوا کونوميک خليج فارس – 7 ص وورد تحقیق آماده ژئوپوليتيک و ژئوا کونوميک خليج فارس – 7 ص وورد تحقیق آماده ژئوپوليتيک و ژئوا کونوميک خليج فارس – 7 ص وورد در واقع از انجائي که حداقل 40% از منابع انرژي نفت و گاز جهان از خليج فارس توليد  صادر مي شود . مشخص است که از موقعيت ژئوپولتيکي و ژئواکونوميکي ممتازي را برخوردار است . بنابر اين ، منطقه خليج فارس براي قدرت هاي بزرگ و بويژه ايالات متحده بسيار مهم و مورد توجه است ، و هر ناآرامي امنيتي و اخلال در سيستم امنيتي خليج فارس باعث مي‌شود، ساختارهاي اقتصادي در کشورهاي اين منطقه مورد تهديد قرار گيرند و سپس امنيت تضمين صدور نفت و گاز از اين منطقه حساس به چالش کشيده شود و چرخش دنده اقتصاد جهاني و بويژه ، سازمانها ، نهادها و شرکت هاي اقتصادي جهاني با مشکل جدي مواجه شود . لذا اين منطقه مستلزم برقراري امنيت محکم تا اقتصاد آن مود تهديد قرار نگيرد . پس عامل اقتصادي منطقه وابسته و تحت تاثير عامل امنيتي – سياسي قرار دارد . براي ايالات متحده بهتر است سيستم امنيتي خليج فارس را حمايت و تضمين نمايد و از هر گونه کنش نظ …

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.