فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

تحقیق آماده قاچاق اطفال در اسناد بین‌المللی – ۱۵ ص وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده قاچاق اطفال در اسناد بين‌المللي – 15 ص وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده قاچاق اطفال در اسناد بین‌المللی - ۱۵ ص وورد قابل ویرایش 1
تحقیق آماده قاچاق اطفال در اسناد بين‌المللي – 15 ص وورد قابل ویرایش تحقیق آماده قاچاق اطفال در اسناد بين‌المللي – 15 ص وورد قابل ویرایش تحقیق آماده قاچاق اطفال در اسناد بين‌المللي – 15 ص وورد قابل ویرایش تحقیق آماده قاچاق اطفال در اسناد بين‌المللي – 15 ص وورد قابل ویرایش   1- نگاهي به اسناد بين‌المللي در زمينه قاچاق اطفال اسناد بين‌المللي بسياري براي مقابله با قاچاق انسان از ابتداي قرن بيستم تدوين گرديد، ازجمله اين اسناد مي‌توان به قرارداد بين‌المللي اسناد خريد و فروش نسوان و كودكان مصوب 30 سپتامبر 1921، قرارداد بين‌المللي راجع به جلوگيري از معامله نسوان كبيره، مصوب 11 اكتبر 1933 اشاره كرد، هم‌چنين در كنوانسيون حقوق كودك مصوب 1989 نيز به مسئله سو‌ء استفاده جنسي و خريد و فروش كودكان توجه شده است اما اين تلاش‌ها نتوانستند در كاستن اين معضل سودمند باشند. همين امر موجب گرديد تا بار ديگر سند بين‌المللي‌اي در اين خصوص تنظيم گرديده و از آنجا كه اعتقاد دولت‌هاي عضو ملل متحد اين بود كه امروزه قاچاق انسان به نحو …

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.