فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

تحقیق آماده رابطه امین الدوله با رجال – ۵۱ ص وورد

تحقیق آماده رابطه امين الدوله با رجال – 51 ص وورد

تحقیق آماده رابطه امین الدوله با رجال - ۵۱ ص وورد 1
تحقیق آماده رابطه امين الدوله با رجال – 50 ص وورد تحقیق آماده رابطه امين الدوله با رجال – 50 ص وورد تحقیق آماده رابطه امين الدوله با رجال – 50 ص وورد تحقیق آماده رابطه امين الدوله با رجال – 50 ص وورد ناصرالدين شاه از او سلب عناوين و القاب و سمت كرده بود بار ديگر جزء خادمين دربار بپذيرد ، ملكم به سمت وزير مختار ايران در ايتاليا منصوب شد  و تا پايان عمر در اين سمت باقي بود.[1] از ديگر « دوستان » كه در اين مورد با ملكم همراهي داشتند امين الدوله بود . نامه هاي خصوصي او به ملكم حاوي تازه اي است و همكاري او را با ملكم د رمورد الفباي روشن مي دارد . 1296 مي نويسد : « نمونه خط مي رود بهتر شود ، اگر بيم غرابت بنود كه در بدو امر چشمها از خواندن به آساني عاجز شود عرض مي كردم فرق اغلب حروف بدون نقطه مورد مقدور است … اعراب را در خط سطر مقرر دارند كه تدريجاً از حروف معدود شود . اين اول قدم علم ماست بلكه تمام علم اين ملت در همين نكته است . خداي متعالي جنابعالي را تو فيق دهد . »[2] در همين زمان امين الدوله مترصد بود براي « ترويج حروف تازه كتابچه الفباي منتشر …

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.