فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

تحقیق آماده اوصاف حقوقی سهم – ۱۳ ص وورد

تحقیق آماده اوصاف حقوقی سهم – 13 ص وورد

تحقیق آماده اوصاف حقوقی سهم - ۱۳ ص وورد 1
تحقیق آماده اوصاف حقوقی سهم – 13 ص وورد تحقیق آماده اوصاف حقوقی سهم – 13 ص وورد تحقیق آماده اوصاف حقوقی سهم – 13 ص وورد تحقیق آماده اوصاف حقوقی سهم – 13 ص وورد تحقیق آماده اوصاف حقوقی سهم – 13 ص وورد سهم، به عنوان يكي از اقلام جديد دارايي، داراي اوصاف و خصايص ويژ‏هاي است، بعضي از اين اوصاف، از نظر حقوقي داراي آثار مهمي است كه شناخت و بررسي آن به شرح زير ضروري به نظر مي‏رسد.   بند اوّل – قابليت نقل و انتقال آزادانه در شركت‏هاي سهامي شخصيت سهامداران، اصولاً از اهميت كمي برخوردار است و عامل سرمايه نقش اصلي را بر  عهده دارد. اين امر سبب مي‏گردد كه نقل و انتقال سهام آزادانه صورت بگيرد و از نظر شركت و سهامداران تفاوتي نكند كه چه كسي مالك سهم است. بنابر اين، در شركت سهامي نوعي آزادي عمل وجود دارد. اين وضعيت با طبيعت شركت‏هاي سهامي سازگار است بنحويكه آزادي انتقال سهام يكي از مزاياي شركت سهامي است كه سبب ترغيب و تشويق سرمايه‏گذاري در اين نوع شركت‏ها مي‏گردد، خصوصا، نقل و انتقال سهام شركتهايي كه در بورس اوراق بهادار پذيرفته شده‏اند بصور …

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.