فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

تحقیقی درباره انواع انحراف جنسی در کشورهای مختلف

تحقیقی درباره انواع انحراف جنسی در کشورهای مختلف

دسته بندیروانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایلdocx
حجم فایل۷۱ کیلو بایت
تعداد صفحات۱۳۰
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

تحقیقی بسیار کامل و جامع درباره انواع انحراف جنسی در کشورهای مختلف

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول: کلیات…………………………………………………… ۱

مقدمه……………………………………………………………….. ۲

بیان مسئله…………………………………………………………… ۴

اهمیت موضوع……………………………………………………….. ۵

اهداف تحقیق………………………………………………………… ۶

از لحاظ بعد زمانی……………………………………………………. ۷

از لحاظ بعد مکانی…………………………………………………… ۷

فصل دوم: انحراف جنسی………………………………………. ۸

مقدمه…………………………………………………………………. ۹

تعریف انحراف جنسی………………………………………………… ۱۱

تاریخچه انحراف جنسی……………………………………………… ۱۳

واژه انحراف جنسی………………………………………………….. ۱۶

انحراف جنسی از دیدگاه های مختلف …………………………….. ۱۶

۱- انحراف جنسی از نظر روان شناسان …………………………… ۱۶

۲- انحراف جنسی از نظر زیست شناسان …………………………. ۱۶

۳- انحراف جنسی از نظر علمای اخلاق…………………………….. ۱۷

قانون و مقررات اجتماعی انحراف جنسی…………………………… ۱۷

قضاوت جامعه درباره انحراف جنسی………………………………… ۱۸

فصل سوم: انواع انحراف جنسی……………………………… ۲۱

انواع انحراف جنسی…………………………………………………. ۲۲

پیامدهای انحراف جنسی……………………………………………… ۲۵

انحراف در پسران……………………………………………………….. ۲۶

انحراف در دختران…………………………………………………………. ۲۷

فصل چهارم: جرم شناسی اختلالات و انحراف جنسی در حوزه خانواده…. ۲۸

بررسی اختلالات جنسی در اسلام………………………………….. ۲۹

جرم شناسی انحراف جنسی………………………………………. ۳۱

جرم انگاری انحراف جنسی در خانواده……………………………….. ۳۳

تأثیر اختلال انحراف جنسی در خانواده ……………………………… ۳۴

فصل پنجم: ………………………………………. ۳۵

مقدمه………………………………………………………………… ۳۵

۱- عوامل روان شناختی …………………………………………….. ۴۲

۲- عوامل روانی اجتماعی…………………………………………….. ۴۴

۳- عوامل زیستی (بیولوژیک)…………………………………………… ۴۵

۱- اسلام ………………………………………………………………. ۴۹

۲- مسیحیت ………………………………………………………….. ۵۰

۳- یهودیت……………………………………………………………… ۵۱

۴- جامعه شناسی…………………………………………………….. ۵۲

فصل ششم: ……………………………….. ۵۳

فصل هفتم: ………………………………. ۹۸

مقدمه………………………………………………………………….. ۱۰۷

تعریف مساحقه (سحق)………………………………………………. ۱۰۸

سحق از دیدگاه علم…………………………………………………… ۱۰۹

۱- سحق از نظر قرآن………………………………………………….. ۱۰۹

۲- سحق از نظر معصومین…………………………………………….. ۱۱۲

۳- سحق از نظر فقها…………………………………………………… ۱۱۴

۴- اثبات سحق در دادگاه………………………………………………. ۱۱۶

فصل هشتم: در کشورهای دیگر…………… ۱۱۸

فصل نهم: نتیجه گیری………………………………………… ۱۲۹

فهرست منابع………………………………………………………. ۱۳۳

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.