فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

تحقیقی جامع در ارتباط با علل شکل گیری تقلب در جوامع دانشگاهی با استفاده از نظریه (TPB) و راهکارهای مبارزه با آن

تحقیقی جامع در ارتباط با علل شکل گیری تقلب در جوامع دانشگاهی با استفاده از نظریه (TPB) و راهکارهای مبارزه با آن

تحقیقی جامع در ارتباط با علل شکل گیری تقلب در جوامع دانشگاهی با استفاده از نظریه (TPB) و راهکارهای مبارزه با آن

مطالعات فراوانی در سراسرجهان، شیوع تقلب راتایید نموده اند ؛ به طوری که این معضل می‌تواند پیامدهای منفی متعددی را به دنبال داشته باشد. به عنوان مثال دانشجویانی که مرتکب تقلب در امتحان می‌شوند، فرصت درگیر شدن در فرآیند یادگیری را از دست می‌دهند و قادر نیستند دانش و مهارت‌های جدید خود را توسعه دهند؛ علاوه بر این تقلب در امتحان، نگرانی‌ها در رابطه با برابری دانشجویان را افزایش می‌دهد و بر نظم اخلاقی دانشجویان و اساتیدتاثیر…

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.