فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

تاثیر نور ماورائ بنفش در رشد گیاهان

تاثیر نور ماورائ بنفش در رشد گیاهان

تاثیر نور ماورائ بنفش در رشد گیاهان 1
تاثیر نور ماورائ بنفش در رشد گیاهاننور ماورائ بنفش اهمیت بسیاری برای گیاهان شما دارد این نور یک نوع تابش الکترو مغناطیسی است که از نور طبیعی خورشید تولید میشود این نور به 3 بخش با طول موج های مختلف تقسیم میشود: 3صفحه در قالب pdf UV1 = 400nm-315nm UV2 = 315nm-280nm UV3 = 280nm-100nm …

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.