فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

برنامه روش ریشه یابی نیوتن Newton به زبان متلب Matlab

برنامه روش ریشه یابی نیوتن Newton به زبان متلب Matlab

برنامه روش ریشه یابی نیوتن Newton به زبان متلب Matlab 1
در این کد برنامه روش ریشه‌یابی نیوتن ارائه شده است که کافیست کاربر مقادیر ابتدای بازه و تعداد تکرارها و تابع ورودی f را برحسب متغیر x، وارد کند. …

برچسب‌ها:
رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.