فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
اطلاعات بیشتر

بررسی گزارش نویسی

بررسی گزارش نویسی

دسته بندیعمومی
فرمت فایلdoc
حجم فایل۹۵ کیلو بایت
تعداد صفحات۴۷
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

گزارش چیست؟

خبر را روایتییا برداشتی عینی از واقعیت‌ها می دانند که دارای یک یا چند ارزش خبری باشد و احتمالا تحت تاثیر عوامل درون سازمانی و برون سازمانی شکل گرفته باشد.

از آن جا که گزارش شکلی از خبر و نوشتار (در رسانه‌های مکتوب) به شمار می‌رود، می توان تعریف خبر را در مورد گزارش نیز تعمیم داد. در این حال تعریف گزارش چنین خواهد شد:

«گزارش روایت یا برداشت خبرنگار است از فراگرد میان دو سوی ارتباط، به منظور دستیابی به واقعیتی که دارای یک یا چندارزش خبری باشد، این روایت ضمن آن که تحت تاثیر ویژگی‌های دوسویه فرا گرد ارتباطی است، احتمالا از عوامل درون سازمانی و برون سازمانی تاثیر می‌پذیرد.»

با این تعریف،گزارش دارای خصوصیات زیر خواهد بود:

* گزارش باید عینی باشد، یعنی که از تخیل و به کارگیری خلاقیت‌های نویسندگی که گزارش را از اصل و عینیت لازم دور نگه دارد باید پرهیز کرد، مگر در گزارش توصیفی که خواهد آمد.

* گزارش برداشت و روایت خبرنگار از یک رویداد، تحول، واقعیت یا شخص است. این خاصیت دو جنبه دارد. اول این که گزارشگر بنا بر عناصر شخصیتی خود چون تحصیل، گذشته، آرزوها، تجربه و … آن تحول، رویداد، تحول یا شخص را روایت می‌کند، بنابراین از یک رویداد واحد، تحول واحد، واقعیت واحد یا شخص واحد، هر گزارشگر روایتی ویژه خواهد داشت. دوم این که با این وجود ( چنان که خواهد آمد ) این برداشت و روایت نمی‌تواند از اصول خبرنویسی و گزارشگری به دور بماند.

* گزارش، بیانی از فراگرد دو سوی ارتباط است. در یک سو خبرنگار و رسانه مربوط به اوست و در یک سوی دیگر، رویداد، تحول و … است که خبرنگار از آن گزارش تهیه می‌کند.

* گزارش باید دارای یک یا چند ارزش خبری باشد، مانند خبر. گزارشی که دارای ارزش‌هایی چون فراگیری، شهرت، شگفتی، عدد و رقم، حادثه و … نباشد، دارای جذابیت نیست و نمی‌تواند توجه مخاطب را برانگیزد. توجه به همین اصل است که گزارش را از سلیقه صرف گزارشگر مصون نگاه می‌دارد. جمع میان دو الزام عینیت داشتن و دارای ارزشیا ارزش‌های خبری بودن، گزارش را از اتکای کامل به سلیقه و سبک گزارشگر مصون نگاه می‌دارد، ضمن آن که حتی با جمع این شرط‌ها همچنان خبرنگار به عنوان یک صافی زنده و دارای نظر، برنتیجه گزارش تاثیر جبری خواهد داشت.

رایگان اطلاعات بیشتر