فایلار
اطلاعات بیشتر

بررسی کلیات و اجزاء توربین گاز

بررسی کلیات و اجزاء توربین گاز

دسته بندی فنی و مهندسی
فرمت فایل docx
حجم فایل ۴٫۸۱۸ مگا بایت
تعداد صفحات ۱۷۸
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

بررسی کلیات و اجزاء توربین گاز

۵-۱- تاثیر سرمایش هوا بر روی کمپرسور توربین گاز:

همانطور که از مباحث قبلی مشاهده گردید، سیال عامل در سیکل توربینهای گازی هواست با پایین آوردن دمای هوا ورودی به کمپرسور، دبی جرمی آن نیز افزایش پیدا می کند و با لطبع بر روی کار کمپرسور نیز تاثیر می گذارد.

همچنین درجه حرارت خروجی از کمپرسور، شرایط کارکرد و فشار نیز عواملی هستند که با سرمایش هوا در ارتباط می باشند. در این بخش به بررسی این عوامل بر روی کمپرسور پرداخته می‌شود.

۵-۱-۱- دمای خروجی از کمپرسور:

با توجه به شکل (۲ـ۷) و رابطه (۲ـ۱۲) می توان استنباط کرد که با کاهش دمای هوای ورودی با دمای خروجی از کمپرسور (ورودی به اتاق احتراق) نیز کاهش خواهد یافت. با‌ آزمایشهای بعمل آمده بر روی توربین گازهای مختلف میزان دمای خروجی از کمپرسور در بارها و دماهای ورودی متفاوت در شکل (۲-۴) نمایش داده شده است.

۴۵

۳۵

۱۹

۶

دمای محیط C

17/135

120

44/98

3/81

دمای‌خروجی‌ازکمپرسورCدربار۲۵%

۵/۲۲۳

۵/۲۱۱

۲۳/۱۹۵

۲/۱۸۱

۵۰%

۳۲۸

۶۴/۳۲۱

۳۱۲

۵۲/۳۰۳

۷۵%

۵/۳۷۱

۳۶۴

۳۴۷

۳۳۲

۱۰۰%

جدول (۵ـ۱): تغییرات دمای خروجی از کمپرسور در بارها و دماهای ورودی به کمپرسور متفاوت

۵ـ۱ـ۲ـ کار کمپرسور :

معمولا در محاسبات مربوط به کار کمپرسور از درجه حرارت خشک استفاده می‌شود. در صورتی که با افزایش رطوبت هوا حرارت مخصوص آن نیز تغییر می کند و در نتیجه مقدار کمیت محاسبه شده نیز دچار تغییرات می شود بدین جهت برای محاسبه کار کمپرسور از تغییر آنتالپی هوای ورودی و خروجی مطابق رابطه (۵ـ۴) استفاده می نماییم:

حرارت مخصوص مخلوط هوا (Cpm) خود از دو قسمت یعنی حرارت مخصوص هوا و بخار تشکیل شده است.

و

که در رابطه (۵ـ۶)، ۹۷/۲۸ جرم ملکولی هوای خشک می‌باشد. همچنین حرارت مخصوص بخار عبارتست از :که در رابطه (۵ـ۷) ۰۱۵/۱۸ جرم ملکولی بخار آب می باشد.

نسبت رطوبت (W) عبارتست از:

(۵ـ۸)

در رابطه (۴-۸) فشار جزئی هوا (Pa) برابر است با

(۵ـ۹)

فشار جرئی بخار (PV) نیز از رابطه (۴ـ۱۰) است می آید

(۵ـ۱۰)

برای محاسبه دمای خروجی از کمپرسور از روابط (۴ـ۱۱) و (۴ـ۱۲) استفاده می شود.

(۵ـ۱۱)

(۵ـ۱۲)

به علت اینکه نسبت فشار و راندمان کمپرسور تابعی از بار و درجه حرارت ورودی به کمپرسور هستند، با اطلاعات موجود نمی توان مقدار دقیق آنها و در نتیجه حرارت خروجی از کمپرسور را بدست آورد . بدین جهت از درجه حرارتهای اندازه گیری شده بر روی توربین گاز که در جدول (۵-۱) ‌آورده شده است استفاده گردیده است

جدول (۵ـ۲) تغییرات کار مصرفی کمپرسور را به ازای رطوبت نسبی و درجه حرارت ورود به کمپرسورهای مختلف نشان می دهد.

۹۵

۹۰

۸۰

۷۰

۶۰

۵۰

۴۰

۳۰

رطوبت‌نسبی

کارخروجی‌

کمپرسور KW در دمای محیط ۰C 6

47022

46996

46945

46945

26844

46794

46743

46693

45930

45885

45795

45704

45615

45524

45437

45349

C015

45518

45459

45343

45227

45112

44866

44883

44769

0C19

44217

44068

43774

43484

43197

42913

42632

42355

0C 35

43679

43421

42913

42416

41928

41450

40982

40522

0C 45

جدول (۵ـ۲) تغییرات کار کمپرسور به ازای رطوبت نسبی و درجه حرارت ورودی به کمپرسور

همانطور که مشاهده می شود ، در جدول (۵ـ۲) با افزایش رطوبت نسبی برای یک درجه حرارت ثابت، کار کمپرسور افزایش و با افزایش درجه حرارت کار کمپرسور کاهش می یابد. البته اینطور به نظر می رسد که با کاهش درجه حرارت ورودی به کمپرسور چون کار آن افزایش می یابد، پس قدرت خالص خروجی نیز، افزایش پیدا کند، که این مهم در بخشهای بعدی همین فصل پاسخ داده می شود.

اطلاعات بیشتر
سبد خرید Item Removed. Undo
  • No products in the cart.