فایلار
اطلاعات بیشتر

بررسی لزوم بازنگری در طبقه بندی اقلام صورت سود و زیان

بررسی لزوم بازنگری در طبقه بندی اقلام صورت سود و زیان

دسته بندی حسابداری
فرمت فایل docx
حجم فایل ۸ کیلو بایت
تعداد صفحات ۹
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

بررسی لزوم بازنگری در طبقه بندی اقلام صورت سود و زیان

مقدمه

استاندارد ملی حسابداری شماره ۱ که با عنوان « نحوه ارائه صورتهای مالی» در سال ۱۳۸۰ لا‌زم الا‌جرا شد، براساس استاندارد بین­المللی حسابداری شماره ۱ با عنوان «نحوه ارائه صورتهای مالی» (ویرایش سال۱۹۹۷) تدوین شده است. این استاندارد بین­المللی در سال ۱۹۹۷ توسط کمیته استانداردهای بین المللی منتشر و جایگزین استانداردهای بین­المللی حسابداری شماره ۱ باعنوان «افشای رویه‌های حسابداری» (ویرایش سال ۱۹۷۴)، شماره ۵ با عنوان «اطلا‌عات لا‌زم الا‌فشا در صورتهای مالی» (ویرایش سال ۱۹۷۷) و شماره ۱۳ با عنوان «نحوه ارائه داراییهای جاری و بدهیهای جاری» (ویرایش سال ۱۹۷۹) گردید. طی سالهای بعد، هیئت تدوین استانداردهای بین­المللی حسابداری، استاندارد شماره ۱ را دوباره مورد تجدید نظر قرارداد و ویرایش نخست را ازاول ژانویه ۲۰۰۵و ویرایش دوم را از اول ژانویه۲۰۰۸ لا‌زم الا‌جرا اعلا‌م کرد(که البته این دو ویرایش از لحاظ موضوع مورد بررسی این مقاله،تغییری نداشته است)، اما استاندارد ملی حسابداری شماره ۱ برای انطباق با نسخه جدید، تجدیدنظر نشده است. بدیهی است استانداردهای بین­المللی که پس از سال ۲۰۰۵ لا‌زم الا‌جرا شده‌اند، با توجه به رویکرد جدید تدوین شده‌اند و تطابق نداشتن استاندارد ملی حسابداری شماره ۱ با استاندارد بین المللی حسابداری شماره ۱، دیگر پروژه‌های کمیته تدوین استانداردهای حسابداری را نیز متاثر ساخته است. اما پرسشی که اخیراً ذهن کارشناسان مدیری تدوین استانداردها و اعضای کمیته را به خود مشغول ساخته است، یافتن بهترین راه برای حل این مشکل است.

نوشتار پیش رو تلا‌ش دارد بخش کوچکی از این چالش ذهنی را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد و دیدگاههای مطرح در زمینه طبقه بندی اقلا‌م صورت سود و زیان و ابعاد آن را بررسی کند.

طبقه بندی اقلا‌م صورت سود و زیان طبق استانداردهای ملی حسابداری

بر اساس استانداردهای ملی حسابداری شماره ۱ و ۶، صورت سود و زیان با دو طبقه اصلی ارائه می‌شود: سود و زیان فعالیتهای عادی و غیرمترقبه. فعالیتهای عادی، «فعالیتهای معمول، تکرار شونده یا منظم واحد تجاری (فعالیتهای تجاری) و همچنین فعالیتهای مرتبطی است که به تبعیت و در جهت پیشبرد فعالیتهای فوق یا در نتیجه آنها توسط واحد تجاری انجام می‌شود. چنانچه وقوع برخی رویدادها، صرفنظر از ماهیت غیرمعمول یا تناوب آن، در محیط حاکم بر عملیات واحد تجاری (اعم از اقتصادی، مقرراتی، جغرافیایی و غیره) مورد انتظار باشد، آثار آنها بر عملیات واحد تجاری در زمره فعالیتهای عادی تلقی می شود». درمقابل، اقلام غیرمترقبه «اقلامی ‌با‌اهمیت و بسیار غیرمعمول است که منشا آن رویدادهایی خارج از فعالیتهای عادی شرکت می­باشد و انتظار نمی‌رود به­طور مکرر یا منظم واقع شود».

اطلاعات بیشتر
سبد خرید Item Removed. Undo
  • No products in the cart.