فایلار
اطلاعات بیشتر

بررسی فلوتاسیون فلورین با استفاده از کلکتورهای آنیونیک

بررسی فلوتاسیون فلورین با استفاده از کلکتورهای آنیونیک

دسته بندی معدن
فرمت فایل docx
حجم فایل ۹۴۹ کیلو بایت
تعداد صفحات ۱۵۰
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

بررسی فلوتاسیون فلورین با استفاده از کلکتورهای آنیونیک

«فهرست مطالب»

فلوتاسیون فلوئورین با استفاده از کلکتورهای آنیونیک

عنوان صفحه

چکیده ۱

مقدمه ۳

فصل اول: فلوئورین

۱-۱- مقدمه ۵

۱-۲- مشخصات عمومی و کلی فلورین ۱۰

۱-۲-۱- مشخصات عمومی فلورین ۱۰

۱-۲-۲- مشخصات کلی فلورین ۱۲

۱-۳- زمین شناسی فلورین ۱۸

۱-۳-۱- انواع کانسارهای فلورین ۱۸

۱-۳-۲- زمین شناسی و پراکندگی کانه در ایران ۲۱

۱-۳-۳- شرایط تشکیل وژنز فلورین ۲۵

۱-۳-۴- مطالعات اکتشافی ۲۸

۱-۴- روش های اکتشاف و استخراج و فرآوری فلورین ۳۱

۱-۴-۱- روش های عمده اکتشاف فلورین ۳۱

۱-۵- بررسی وضعیت فلورین در جهان ۳۶

۱-۵-۱- کشورهای عمده تولید کننده فلورین ۳۶

۱-۵-۲- میزان صادرات فلورین در جهان ۳۷

۱-۶- بیولوژی و تاثیرات زیست محیطی فلوئورین ۴۰

۱-۷- صنایع مصرف کننده فلوئورین در جهان ۴۰

فصل دوم: فرآوری فلوئورین با روش فلوتاسیون

۲-۱- مقدمه ۴۳

۲-۲- عملیات آزمایشی ۴۵

۲-۲-۱- نمونه سنگ معدن ۴۵

۲-۲-۲- معرفها (مواد شیمیایی مورد مصرف) ۴۶

۲-۲-۲-۱-Gj 46

2-2-2-2- سولفات مس نمکی ۴۷

۲-۲-۲-۳- سایر معرفها ۴۸

۲-۲-۳- فلوشیت فلوتاسیون ۴۸

۲-۳- نتایج و بحثها ۵۰

فصل سوم: رفتار پیچیده اسید چرب در فلوتاسیون فلورین

۳-۱- مقدمه ۵۷

۳-۲- مواد و روشها ۵۸

۳-۳- نتایج آزمایشات ۶۱

۳-۳-۱- محلولهای اسید پالمتیک مایع ۶۱

۳-۳-۲- بالقوگی زتای – zeta رسوبات پالمیتات ۶۴

۳-۳-۳- تاثیر اسید پالمیتیک روی بالقوگی زتای فلوئورین ۶۶

۳-۳-۴- جذب سطحی پالمیتات در فلوئوریت ۶۹

۳-۳-۵- نوعهای پالمیتات و زاویه تماس فلوئوریت ۷۰

۳-۳-۶- شناوری فلوئوریت با وصول کننده پالمیتات ۷۲

فصل چهارم: فلوتاسیون فلوئورین با عیار بالا در فلوتاسیون ستونی

۴-۱- مقدمه ۷۷

۴-۲- مواد و روشها ۷۸

۴-۲-۱- ماده معدنی ۷۸

۴-۳- نتایج و بحث ۸۳

فصل پنجم: تأثیر دی اولئات کلسیم بر روی سطح کلسیم و فلوئورین

۵-۱- مقدمه ۹۰

۵-۲- آزمایشات ۹۵

۵-۲-۱- اندازه گیری نیروی فعل و انفعالی توسط میکروسکوپ اتمی (AFM) 95

5-2-2- محاسبه عددی از طریق شبیه سازی دینامیک مولکولی ۹۷

۵-۳- نتایج و بحث ۱۰۳

۵-۳-۱- نیروهای فعل و انفعالی میان سطحی اندازه گیری شده توسط میکروسکوپ اتمی (AFM) 103

5-3-2- آنالیز نیروهای فعل و انفعالی با استفاده از نظریه های: DLVO و DLVO ارتقاء یافته ۱۰۴

۵-۳-۳- ساختار میان سطحی آب در سطوح کلسیت و فلوئوریت ۱۱۰

۵-۳-۴- بحث و نتیجه گیری ۱۱۴

فصل ششم: بهبود فلوتاسیون فلورین با استفاده از پروسه پراکندگی ذرات

۶-۱- مقدمه ۱۱۸

۶-۲- فرایند آزمایشی ۱۲۰

۶-۲-۱- مواد ۱۲۰

۶-۲-۲- روشهای آزمایشی ۱۲۱

۶-۲-۲-۱- آنالیز دانه سنجی ۱۲۱

۶-۲-۲-۲- آنالیز دیدن از طریق میکروسکوپ الکترونیکی (S6M) 122

6-2-2-3- تست فلوتاسیون ۱۲۲

۶-۳- نتایج و بحثها ۱۲۳

فصل هفتم: نتایج و پیشنهادات

نتایج و پیشنهادات ۱۳۵

منابع مورد استفاده ۱۳۸

اطلاعات بیشتر
سبد خرید Item Removed. Undo
  • No products in the cart.