فایلار
اطلاعات بیشتر

بررسی شیمی داروئی

بررسی شیمی داروئی

دسته بندی شیمی
فرمت فایل docx
حجم فایل ۱۲۷ کیلو بایت
تعداد صفحات ۱۳۸
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

بررسی شیمی داروئی

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

۱- مقدمه …………………………………………………………………………………………..

۱

۲- پیشگفتار ………………………………………………………………………………………

۴

۳- تاریخچه و فعالیت شرکت ……………………………………………………………….

۷

۴- جذب ، پخش ، بیوترانسفورماسیون و دفع داروها …………………………………

۱۶

۴-۱- متابولیسم ………………………………………………………………………….

۱۸

۴-۲- واکنشهای تغییر شکل بیولوژیکی (بیوترانسفورماسیون) ……………..

۲۶

۴-۳- تقسیم بندی واکنشهای بیوترانسفورماسیون ……………………………..

۲۶

۵- آنتی بیوتیکها …………………………………………………………………………………

۳۱

۵-۱- مقدمه ……………………………………………………………………………..

۳۱

۵-۲- تاریخچه ………………………………………………………………………….

۳۳

۵-۳- طبقه بندی ………………………………………………………………………..

۳۵

۶- ویتامینهای محلول در چربی …………………………………………………………….

۴۹

۶-۱- مقدمه ……………………………………………………………………………..

۴۹

۶-۲- طبقه بندی ………………………………………………………………………..

۴۹

۶-۳- مکانیسم عمل ویتامینهای محلول در چربی ……………………………..

۵۵

۷- ویتامینهای محلول در آب ……………………………………………………………….

۵۷

عنوان

صفحه

۷-۱- معرفی ……………………………………………………………………………..

۵۷

۷-۲- طبقه بندی ………………………………………………………………………..

۵۸

۷-۳- مکانیسم اثر ویتامینهای محلول در آب …………………………………..

۶۵

۸- داروهای ضد درد …………………………………………………………………………..

۶۷

۹- داروهای آرام بخش – خواب آور …………………………………………………….

۷۷

۱۰- ضدعفونی کننده های موضعی ………………………………………………………..

۸۶

۱۰-۱- الکلها ……………………………………………………………………………

۸۹

۱۰-۲- آلدئیدها ………………………………………………………………………..

۸۹

۱۰-۳- اسیدهای آلی ………………………………………………………………….

۸۹

۱۱- مشخصات چند دارو

۱۱-۱- کلرامفنیکل و مشتقات آن …………………………………………………

۹۰

۱۱-۲- مفنامیک اسید …………………………………………………………………

۹۲

۱۱-۳- آلومینیم ام . جی ……………………………………………………………..

۹۵

۱۱-۴- آلومینیم ام . جی . اس ………………………………………………………

۹۷

۱۱-۵- کلرفنیر آمین …………………………………………………………………..

۹۷

۱۲- فعالیت های بخش آزمایشگاه (کار عملی)

۱۲-۱- کلرامفنیکل – تجزیه مواد (ASSAY )…………………………………

100

عنوان

صفحه

۱۲-۲- مفنامیک اسید – تجزیه مواد ………………………………………………….

۱۰۴

۱۲-۳- سیپروهپتادین – تجزیه مواد ……………………………………………….

۱۱۱

۱۲-۴- آلومینیم ام . جی . اس – تجزیه مواد……………………………………

۱۱۲

۱۲-۴- شربت اکسپکتورانت – تجزیه مواد………………………………………

۱۱۸

۱۳- پروژه : تحقیق در مورد پوکه انواع کپسول

۱۳-۱- کپسول چیست ؟ ……………………………………………………………..

۱۲۴

۱۳-۲- انواع فرآورده های کارخانه ژلاتین ایران ……………………………..

۱۲۵

۱۳-۳- ساختار کپسولها ………………………………………………………………

۱۲۶

۱۳-۴- مواد اولیه و تستهای آن …………………………………………………….

۱۲۶

۱۳-۵- مشخصات کپسولها و جداول ……………………………………………..

۱۲۹

۱۴- جدولهای مربوط به محصولات شرکت ……………………………………………

۱۳۱

۱۴-۱-نام و مشخصات محصولات حال و آتی شرکت ……………………..

۱۳۱

۱۴-۲-اطلاعات مربوط به تولیدات شرکت بر اساس نوع محصول ……….

۱۳۶

۱۴-۳-اطلاعات مربوط به تولیدات پش بینی شده شرکت بر اساس نوع و تعداد محصول

۱۳۷

۱۵- منابع و مآخذ ……………………………………………………………………………….

۱۳۸

اطلاعات بیشتر
سبد خرید Item Removed. Undo
  • No products in the cart.