فایلار
اطلاعات بیشتر

بررسی سیری در زندگی عبادی سیاسی امام سجاد (عَلیهِ السّلام)

بررسی سیری در زندگی عبادی سیاسی امام سجاد (عَلیهِ السّلام)

دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل docx
حجم فایل ۴۷۲ کیلو بایت
تعداد صفحات ۱۴۰
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

بررسی سیری در زندگی عبادی سیاسی امام سجاد (عَلیهِ السّلام)

چکیــده

تحقیق با موضوع سیره عبادی ، سیاسی امام سجاد (عَلیهِ السّلام) می باشد که به زندگی امام سجاد (عَلیهِ السّلام) نگاهی گذرا داشته ایم ، در این تحقیق دو بعد از زندگی امام سجاد (عَلیهِ السّلام) عبادی و سیاسی مورد بررسی قرار گرفته است .

درباره زندگانی امام سجاد (عَلیهِ السّلام) بسیار کم بحث شده است و اگر بگوییم تا کنون کمتر پژوهشی

( البته به روش علمی و جدید ) انجام گرفته است سخن به گزاف نگفته ایم ، سبب این امر کمبود مدارک و اسناد معتبر می باشد مطالعه و تحقیق درباره این بزرگوار بسیار ضروری به نظر می رسد و از اهمیت ویژه برخوردار است ، زیرا کمی تحقیقات پیرامون این پیشوای عالی مقام سبب گنجانیده شدن تصورات و پندارهایی دور از واقعیت در ذهن دوستان و حتی دشمنان آن حضرت گردیده است و این بر عهده ما است که از میان منابع تاریخی و روایات صادره از آن حضرت با سیمای راستین آن امام (عَلیهِ السّلام) آشنا شویم .

به منظور آگاهی بر فعالیت های علی بن الحسین (عَلیهِ السّلام) در طول مدت امامت آن حضرت – از واقعه عاشورا تا شهادت امام – باید نکات زیادی را در نظر گرفت ، زیرا بیشتر دانستنی ها و معلومات راجع به امام از ظهر عاشورا آغاز و با بازگشت از شام به مدینه پایان می پذیرد.

در تحقیق انجام شده از کتاب های تاریخی و روایی و تفسیری استفاده شده و جمع آوری مطالب از طریق فیش برداری بوده است .

هـ

در این تحقیق با زندگی امام سجاد (عَلیهِ السّلام) آشنا شده ایم . نقش امام سجاد (عَلیهِ السّلام) در کربلا و علل عدم قتل ایشان را دانستیم و نقش برجسته و حساس آن حضرت در اسارات نیز آشکار شود ، اگر امام سجاد (عَلیهِ السّلام) نبود ، عاشورا الان زنده نبود و یک واقعه تاریخی ابتر می ماند ، رسالت خون به عهده پدرش بود و اکنون نوبت اوست که باید پیام و خون شهیدان را به گوش همه تاریخ برساند علی بن الحسین (عَلیهِ السّلام) اکنون یک تنه وارث کارنامه پرعظمت اسلام است . او تنها ، ولی با مسئولیت بس عظیم و مهم . رسالتی با این عظمت ، یکی رهبری اسلام و مسلمین با درنظر گرفتن جو و شرایط آن زمان ، و دیگری پیام خون شهیدان .

در ادامه عبارت های امام سجاد (عَلیهِ السّلام) ذکر شود ، مطالبی نیز در مورد صحیفه سجادیه امام (عَلیهِ السّلام) آوردیم ، کتابی که راهنمای بشر در دوران های مختلف بوده است .

بعد از آن بعد سیاسی ، سیاسی که بعضی ها فکر می کردند امام سجاد (عَلیهِ السّلام) به طور کلی از آنان دور بود اما نمی توانستند که عبادت و زندگی امام سجاد (عَلیهِ السّلام) عین سیاست آن حضرت است

فهـرست مطالـب

عنوان

صفحه

تقدیم …………………………………………………………………………………………………………………………………..

ج

تقدیر و تشکر ………………………………………………………………………………………………………………………..

د

چکیده …………………………………………………………………………………………………………………………………..

هـ

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………..

۱

کلیات …………………………………………………………………………………………………………………………………..

۴

فصـــل اول: امام سجاد (عَلیهِ السّلام) و عاشورا

بخش اول : بیوگرافی مختصری از زندگی امام سجاد (عَلیهِ السّلام)

۱۵

ولادت علی بن الحسین (عَلیهِ السّلام)………………………………………………………………………….

۱۵

نام گذاری امام سجاد (عَلیهِ السّلام)…………………………………………………………………………….

۱۶

کنیه و القاب امام سجاد (عَلیهِ السّلام)…………………………………………………………………………

۱۷

دوران کودکی ………………………………………………………………………………………………………………..

۱۹

دوران نوجوانی ………………………………………………………………………………………………………………

۲۰

مادر امام سجاد (عَلیهِ السّلام)……………………………………………………………………………………….

۲۲

همسر و فرزندان امام (عَلیهِ السّلام)………………………………………………………………………………

۲۴

قیام زید …………………………………………………………………………………………………………………………

۲۵

شهادت امام سجاد (عَلیهِ السّلام)………………………………………………………………………………….

۲۷

بخش دوم : بررسی نقش امام سجاد (عَلیهِ السّلام) در عاشورا …………………………………

۲۸

حرکت امام حسین (عَلیهِ السّلام) از مدینه ………………………………………………………………….

۲۸

بیماری امام سجاد (عَلیهِ السّلام)………………………………………………………………………………….

۳۰

عدم توان مبارزه ……………………………………………………………………………………………………………

۳۱

نشانه های جهاد در سیره امام سجاد (عَلیهِ السّلام) در عاشورا …………………………………..

۳۲

علل عدم قتل امام (عَلیهِ السّلام)…………………………………………………………………………………..

۳۵

ز

حضور در قتلگاه …………………………………………………………………………………………………………….

۳۵

فصــل دوم: امام سجاد (عَلیهِ السّلام) و کاروان اسراء

تبیین نقش امام سجاد (عَلیهِ السّلام) در اسارت ………………………………………………………………….

۳۸

ز

ورود اسراء به کوفه ………………………………………………………………………………………………………………..

۳۸

امام سجاد (عَلیهِ السّلام) در مجلس یزید …………………………………………………………………………….

۴۳

خطبه امام سجاد (عَلیهِ السّلام) در مسجد اموی …………………………………………………………………

۴۵

خواب دیدن همسر یزید و نجات اهل بیت (عَلیهِ السّلام) از شام ………………………………………..

۵۱

بازگشت به مدینه ………………………………………………………………………………………………………………….

۵۲

خطبه امام سجاد (عَلیهِ السّلام) در مدینه ……………………………………………………………………………

۵۴

فصـــل سوم: عبادت و امام سجاد (عَلیهِ السّلام)

بخش اول : دعا و مناجات امام (عَلیهِ السّلام) ……………………………………………………………..

۵۹

عبادت امام سجاد (عَلیهِ السّلام)…………………………………………………………………………………

۵۹

امام سجاد (عَلیهِ السّلام) در محراب عبادت و معنویت ……………………………………………….

۶۰

نماز امام سجاد (عَلیهِ السّلام) ابلاغگر پیام شهیدان………………………………………………………

۶۳

علی بن الحسین سید الساجدین ………………………………………………………………………………….

۶۳

امام سجاد (عَلیهِ السّلام) و عبادت ……………………………………………………………………………….

۶۵

عبادت و آتش ……………………………………………………………………………………………………………….

۶۷

سقوط فرزند در چاه ……………………………………………………………………………………………………..

۶۷

امام و عبدالملک سروان ………………………………………………………………………………………………..

۶۷

امام در مسجد کوفه ………………………………………………………………………………………………………

۶۹

بخش دوم : صحیفه سجادیه ……………………………………………………………………………………………

۷۰

تعریفی از صحیفه سجادیه ………………………………………………………………………………………..

۷۰

شرح صحیفه سجادیه ………………………………………………………………………………………………..

۷۳

سند و رجال صحیفه سجادیه ……………………………………………………………………………………

۷۴

ابعاد صحیفه ………………………………………………………………………………………………………………

۸۳

فصــل چهارم: سیاست و امام سجاد (عَلیهِ السّلام)

بخش اول : با چه سیاستی امام سجاد (عَلیهِ السّلام) از عاشورا به نفع اسلام استفاده کرد

۹۰

ح

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………

۹۰

زنده نگه داشتن یاد و خاطره عاشورا …………………………………………………………………………..

۹۰

جهاد در لباس اسارت …………………………………………………………………………………………………

۹۳

افشاگریها ………………………………………………………………………………………………………………………

۹۴

بیان علل ……………………………………………………………………………………………………………………….

۹۵

بخش دوم : سیاست و برخورد امام سجاد(عَلیهِ السّلام)با حکومت های وقت ……….

۹۶

برنامه سیاسی کوتاه مدت …………………………………………………………………………………………

۹۶

زندگی امام سجاد (عَلیهِ السّلام) در خلافت یزید ……………………………………………………..

۹۹

واقعه اسفبار حرّه ………………………………………………………………………………………………………

۹۹

امام سجاد (عَلیهِ السّلام) در واقعه حرّه …………………………………………………………………….

۱۰۳

تحلیلهای نادرست …………………………………………………………………………………………………….

۱۰۵

یزید و هجوم به مکه …………………………………………………………………………………………………

۱۱۰

دوران معاویه بن یزید ………………………………………………………………………………………………..

۱۰۵

دوران مروان بن حکم ……………………………………………………………………………………………….

۱۱۷

انحطاط دینی و سیاسی مردم ………………………………………………………………………………….

۱۱۹

دوران حکومت سیاه عبدالملک …………………………………………………………………………………

۱۲۰

برخوردهای امام سجاد (عَلیهِ السّلام) با عبدالملک …………………………………………………..

۱۲۲

دوران ولید بن عبدالملک ………………………………………………………………………………………….

۱۲۴

شیوه امام در افشاگری علیه حاکمان ناصالح ……………………………………………………………

۱۲۵

نتایج …………………………………………………………………………………………………………………………………….

۱۲۸

پیشنهادات …………………………………………………………………………………………………………………………

۱۳۴

فهرست منابع و ماخذ ……………………………………………………………………………………………………….

۱۳۶

اطلاعات بیشتر
سبد خرید Item Removed. Undo
  • No products in the cart.