فایلار
اطلاعات بیشتر

بررسی ساختار سرمایه و منابع تأمین مالی بانک ملت و راههای بهینه کردن آن

بررسی ساختار سرمایه و منابع تأمین مالی بانک ملت و راههای بهینه کردن آن

دسته بندی حسابداری
فرمت فایل docx
حجم فایل ۲۳۸ کیلو بایت
تعداد صفحات ۱۸۰
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

بررسی ساختار سرمایه و منابع تأمین مالی بانک ملت و راههای بهینه کردن آن

فهرست مطالب

عنوان …………………………. صفحه

چکیده ………………………………..

فصل اول : طرح تحقیق

مقدمه ………………………………..

بیان مسئله تحقیق ………………………

ضرورت و اهمیت انجام تحقیق ………………

اهداف تحقیق …………………………..

فرضیات تحقیق ………………………….

روش تحقیق……………………………..

روش گردآوری اطلاعات …………………….

قلمرو تحقیق …………………………..

جامعه آماری …………………………..

تعریف عملیاتی واژه ها ………………….

فصل دوم : ادبیات تحقیق

پیشینه تحقیق ………………………….

تاریخچه بانک ملت ………………………

منابع تامین مالی بانکها در ایران ………..

روشهای تامین مالی در شرکتها……………..

ساختار سرمایه …………………………

نظریه های مربوط به ساختار سرمایه ………..

انواع ساختار سرمایه ……………………

اهمیت سرمایه ………………………….

عوامل مرتبط با ساختار سرمایه ……………

هزینه سرمایه ………………………….

هزینه حقوق صاحبان سهام …………………

هزینه بدهی ……………………………

هزینه سرمایه در شرکتها …………………

هزینه سرمایه در بانکها …………………

هزینه سرمایه…………………………..

ساختار سرمایه بهینه ……………………

عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه بهینه ……

ساختار سرمایه بانکها …………………..

اقلام ساختار سرمایه بانکها ………………

ساختار مطلوب سرمایه بانک ……………….

فصل سوم : روش تحقیق

روش تحقیق …………………………….

روش جمع آوری اطلاعات ……………………

ابزارهای پژوهش ………………………..

توصیف متغیرها………………………….

جامعه آماری …………………………..

روشهای تجزیه و تحلیل اطلاعات …………….

محدودیت های تحقیق ……………………..

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل اطلاعات

مقدمه ………………………………..

بررسی ساختار سرمایه ……………………

محاسبه هزینه سرمایه ……………………

محاسبه هزینه سپرده …………………….

محاسبه هزینه بدهی به بانک مرکزی و سایر موسسات اعتباری

محاسبه هزینه حقوق صاحبان سهام …………..

محاسبه میانگین موزون هزینه سرمایه ……….

آزمون فرضیات ………………………….

بررسی بهینه کردن ساختار سرمایه ………….

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

مقدمه ………………………………..

خلاصه و نتیجه گیری ……………………..

بیان مساله تحقیق ………………………

ضرورت و اهمیت موضوع ……………………

اهداف تحقیق …………………………..

فرضیات تحقیق…………………………..

روش تحقیق …………………………….

روشهای جمع آوری اطلاعات …………………

جامعه آماری …………………………..

روشهای تجزیه و تحلیل اطلاعات …………….

محاسبه میانگین موزون هزینه سرمایه ……….

آزمون فرضیات ………………………….

پیشنهادات …………………………….

پیشنهادات مربوط به بانک ملت و سیستم بانکی ..

پیشنهادات برای تحقیقات آتی………………

فهرست منابع …………………….

ضمائم ………………………….

پیوست شماره ۱٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫

پیوست شماره ۲٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫

پیوست شماره ۳٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫

اطلاعات بیشتر
سبد خرید Item Removed. Undo
  • No products in the cart.