فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
اطلاعات بیشتر

بررسی زندگی شورایی

بررسی زندگی شورایی

دسته بندیحقوق
فرمت فایلdocx
حجم فایل۱۷ کیلو بایت
تعداد صفحات۲۹
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

تحقیق در مورد زندگی شورایی

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

چکیده…………………………………………………………………………………………..

مقدمه……………………………………………………………………………………………..

ساختار شورای اصناف ایران…………………………………………………………..

انتخابات شورا…………………………………………………………………………………

۱٫انتخابات اعضا شورا……………………………………………………….

۲٫ انتخابات هیات رییسه شورا…………………………………………

۳٫ انتخابات رییس شورا………………………………………………….

وظایف و اختیارات شورا……………………………………………………………….

منابع مالی شورا…………………………………………………………………………..

اصول کلی توسعه اختیارات شورا…………………………………………………

برخی از عرصه‌های مهم فعالیت شورا………………………………………….

نتیجه گیری………………………………………………………………………………..

چکیده:

– زندگی شورایی در ایران تجربه جدیدی است. این تجربه در عرصه نظام صنفی متعاقب تصویب قانون نظام صنفی در ۲۴/۱۲/۸۲ بازتاب عینی یافت.

– ساختار شورای اصناف ایران با الهام از فصل پنجم ق.ن.ص شامل مواد ۴۱ تا ۴۷ و سه آیین‌نامه اجرایی «وظایف و اختیارات»‌، «منابع مالی» و «نحوه انتخابات هیات رییسه» شورای اصناف توضیح داده می‌شود.

– شورا متشکل از ۱۴۰ عضو از دو مجموع امور صنفی صنوف تولیدی وخدمات فنی (۷۰عضو) و مجمع امور صنفی صنوف توزیعی -خدماتی (۷۰ عضو) است.

– تعداد اعضا شورا از استان تهران ۱۲ عضو، استانهای با جمعیت بیش از سه میلیون ۸عضو، استانهای بیش از دو میلیون ۶ عضو، استانهای بیش از یک میلیون ۴عضو، و استانهای تا یک میلیون یک عضو است.

– شورا از دو بخش اجلاس عمومی و هیات رییسه تشکیل شده است. هیات رییسه متشکل از ۷عضو (از هر مجمع سه عضو و یک عضو به عنوان نماینده هیات عالی نظارت به انتخاب وزیر بازرگانی) است.

– با توجه به اهمیت هیات رییسه، نحوه انتخابات اعضاء آن تابع آیین‌نامه اجرایی مستقلی است

– رییس شورا با انتخاب اعضا هیات رییسه انتخاب می‌شود.

– وظایف شورا در قالب وظایف مشورتی، مطالعاتی- تحقیقاتی و آموزشی، حمایتی- هدایتی، تعاملاتی، اطلاع‌رسانی و تاسیسی توسعه‌ای قابل احصاء است.

– منابع مالی شورا از سه مجرا تعین شود: نخست، حق عضویت مجامع امور صنفی. دوم، کمک های دریافتی از مجامع امور صنفی. سوم، حقوق دریافتی از محل ارائه خدمات فنی و آموزشی.

– با توجه به ضرورت توسعه فعالیت‌های شورا اصول کلی توسعه فعالیت‌های شورا را بایستی در قالب چند اصل بررسی کرد: اصل تدریجی گرایی (Gradualism) ، اصل سنخیت ساختار و وظیفه، اصل تناسب جغرافیایی، اصل مرزگذاری دقیق میان نظارت و اجرا و اصل عدم تبدیل شورا به یک دستگاه بروکراسی جدید.

– درخصوص حوزه‌های مهم فعالیت شورا باید گفت با توجه به اینکه وظایف اصلی حکومت در سه حوزه حفظ نظم و امنیت، تامین رفاه عمومی و توسعه فرهنگ و تمدن قابل احصاء است. شورا می‌تواند در دو وظیفه اخیر بسیار موثر باشد.

رایگان اطلاعات بیشتر