فایلار
اطلاعات بیشتر

بررسی رابطه بین اوقات فراغت و انگیزه تحصیلی دانش آموزان مدارس متوسطه شهرستان گچساران

بررسی رابطه بین اوقات فراغت و انگیزه تحصیلی دانش آموزان مدارس متوسطه شهرستان گچساران

دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل docx
حجم فایل ۲۱۰ کیلو بایت
تعداد صفحات ۹۰
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

بررسی رابطه بین اوقات فراغت و انگیزه تحصیلی دانش آموزان مدارس متوسطه شهرستان گچساران

فهرست مطالب :

فصل اول کلیات تحقیق :

مقدمه
تعریف اوقات فراغت :
پس موضوع تحقیق :
هدف از انتخاب موضوع :
علل و دلایل انتخاب موضوع :
نکاتی در پی می آید می توانند در علل و دلایل انتخاب موضوع مؤثر باشند :
قلمرو تحقیق :
الف- قلمرو موضوعی :
ب‌- قلمرو زمانی :
ج‌- قلمرو مکانی :
محدودیت های تحقیق :
انگیزه :
تعریف انگیزش :
اوقات فراغت :
پیشرفت تحصیلی :
مدارس :
تعریف بازدهی ( کارآئی ) :
انگیزش :
یادگیری :
یادگیری به عنوان کسب اطلاعات و مهارت ها :
یادگیری به معنی تغییر رفتار از راه تجربه :
عوامل یاد گیری :
۱- آمادگی :
۲- تجربیات قبلی :
۳- موقعیت یادگیری :
۴- فعالیت یادگیرنده :
سئوالات تحقیق :
عنوان : بررسی رابطه بین اوقات فراغت و انگیزه تحصیلی دانش آموزان مدارس متوسطه شهرستان گچساران

فصل دوم مبانی نظری تحقیق :
فراغت :
زمان فراغت :
ورزش و کارکردهای مختلف آن :
کارکردهای مختلف ورزش :
کارکرد اجتماعی ورزش
کارکرد سیاسی ورزش :
تذکراتی چند :
آسیب شناسی اوقات فراغت :
تاثیر آن بر انگیزه و آموزش
فاذا فرغت فانصب . قرآن کریم
اوقات فراغت در دایره شناخت :
تابستان و اوقات فراغت دانش آموزان :
تعطیلات بخشی از فرآیند تربیت :
گردش در طبیعت :
تکثر ناهماهنگی چرا ؟

فصل سوم متدولوژی و روش تحقیق :
روش تحقیق :
روش های جمع آوری اطلاعات :
۱-روش کتابخانه ای :
۲- روش پرسشنامه ای :
توضیحاتی در مورد فرضیات و سؤالات مندرج در پرسشنامه :
جامعه آماری :
تعریف جامعه آماری :
تعریف نمونه آماری :
روش نمونه گیری :
قلمرو تحقیق :
الف- قلمرو مکانی :
ب‌- قلمرو زمانی :
ج- قلمرو موضوعی :
تکنیک های آماری مورد استفاده :
مراحل آزمون :
مراحل آزمون همبستگی :
۴-تصمیم گیری و تحلیل :
ضریب تشخیص (R):
ضریب عدم تشخیص (E) :
اهمیت اوقات فراغت و انگیزه تحصیل :

فصل چهارم تجزیه و تحلیل اطلاعات :
و داده های آماری
تجزیه و تحلیل اطلاعات آماری و فرضیات تحقیق
فرضیات تحقیق :
فرضیه اول :
سؤالات مربوط به فرضیه اول :
فرضیه دوم :
سؤالات فرضیه دوم :
فرضیه سوم :
سؤالات مربوط به فرضیه سوم :
فرضیه چهارم:
سؤالات فرضیه چهارم :
تحلیل فرضیات آماری :
الف- تحلیل فرضیه اول :
تحلیل و تصمیم گیری :
آزمون همبستگی ( مربوط به فرضیه اول ) :
مرحله سوم : تعریف آماره آزمون :
تحلیل وتصمیم گیری :
تحلیل و تصمیم گیری :
آزمون همبستگی ( مربوط به فرضیه دوم ) :
تعریف آماره آزمون
ج- تحلیل فرضیه سوم :
تعریف آماره آزمون :
مرحله چهارم :
تحلیل و تصمیم گیری :
آزمون همبستگی ( مربوط به فرضیه سوم ) :
تعریف آماره آزمون
تحلیل و تصمیم گیری :
د- تحلیل فرضیه چهارم :
تعریف آماره آزمون :
تحلیل و تصمیم گیری :
آزمون همبستگی ( مربوط به فرضیه چهارم ) :
تعریف آماره آزمون :
تحلیل و تصمیم گیری :

فصل پنجم خلاصه ،نتیجه گیری و پیشنهادات :
مقدمه :
تحلیل نتایج تحقیق :
فرضیه اول :
فرضیه دوم :
فرضیه سوم :
فرضیه چهارم :
۵-۳) هماهنگی بین دستگاه های ذیربط
۱- فرضیه اول :
۲- فرضیه دوم :
۳-فرضیه سوم :
۴-فرضیه چهارم :

پیشنهادات :
منابع :

اطلاعات بیشتر
سبد خرید Item Removed. Undo
  • No products in the cart.