فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

بررسی خطاهای پزشکی ( 49 اسلاید )

بررسی خطاهای پزشکی ( 49 اسلاید )

بررسی خطاهای پزشکی ( 49 اسلاید ) 1
خطای پزشکی ترجمه تحت الفظی و گرته برداری از معادل انگلیسی آن  Medical error می‌باشد . در واقع “خطای مربوط به درمان” است که در هر مرحله از بیماری به موجب نقص در اقدامات یا تجهیزات درمانی اتفاق می افتد. این خطا که در اغلب موارد غیرعمد است یک  عارضه قابل پیشگیری، اما غیرقابل اجتناب، ناشی از  درمان است که ممکن است برای  بیمار آشکارا مضر باشد یا نباشد. این ممکن است شامل  تشخیص و درمان غیردقیق یا ناکامل بیماری، عدم مراقبت صحیح از بیمار،  مصدومیت،  نشانگان،  رفتار،  عفونت و سایر عوارض باشد.  …

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.