فایلار
اطلاعات بیشتر

بررسی جانشین های مجازات حبس

بررسی جانشین های مجازات حبس

دسته بندی حقوق
فرمت فایل docx
حجم فایل ۵۲ کیلو بایت
تعداد صفحات ۹۵
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

بررسی جانشین های مجازات حبس

فهرست مطالب

عنـوان صفحه

مقدمه ۱

فصل اول : جایگاه زندان در میان سایر مجازاتها ۳

فصل دوم : معایب و ضرورت مجازاتهای جایگزین ۵

فصل سوم : فواید عدم توسل به زندان ۸

فصل چهارم : جانشین‌های مجازات ۹

فصل پنجم : سیاست تقنینی ایران در تحدید مجازات زندان ۱۳

فصل ششم : راهکارهای تحدید مجازات زندان ۱۴

فصل هفتم : علل توجه سیستم قضایی به مجازات های جایگزین ۱۶

فصل هشتم : چارچوب نظری لایحه مجازات‌های جایگزین ۱۸

فصل نهم : متن لایحه قانونی مجازاتهای جایگزین ۲۶

باب اول : مواد عمومی ۲۶باب دوم : مجازاتهای اجتماعی ۲۹بخش نخست : دوره مراقبت ۲۹بخش دوم : خدمات عمومی ۳۱بخش سوم : جزای نقدی روزانه ۳۳بخش چهارم : محرومیت از حقوق اجتماعی ۳۵باب سوم : مواد متفرقه ۳۸

فصل دهم : جایگاه مجازات های جایگزین در سایر کشورها و ایران ۴۰

فصل یازدهم : گزارش توجیهی مواد لایحه ۴۲

نتیجه گیری ۸۳

منابع و مآخذ

مقدمههمپای تحولاتی که در مفهوم، دامنه، نوع و کیفیت « جرم » و « بزهکاری » در سده‌های اخیر رخ داده و دولت‌ها را با بزهکاری نوین که پیچیده و متفاوت از گذشته است؛ روبرو کرده ، « واکنش اجتماعی علیه جرم » نیز به تناسب شاهد دگرگونی‌های وسیعی بوده است. در این میان، زندان به مثابه‌ی مهم ترین شکل واکنش اجتماعی علیه جرم و فرد اجرای کیفرهای اصلاح کننده ، دستخوش دگرگونی‌هایی شده است. در ادوار بسیار دور ، ضمانت اجراهای کیفری در قالب مجازاتهای شدید بدنی و ترذیلی اعمال می‌شد. در این دوره ، مجازات بر پایه انتقام و سرکوبی مجرم استوار بود و به شکل مجازاتهای بدنی قهرآمیز ـ بویژه اعدام ـ و سایر مجازاتهای غیرانسانی و خشن متظاهر شد.هر چند مجازات زندان از عهد کهن و باستان وجود داشته است، به دلیل استفاده محدود و جزئی از آن نمی‌تواند در ردیف مجازاتهای شایع آن اعصار تلقی شود؛ اما زندان با گذشت زمان به تدریج بعنوان مجازات وارد زرادخانه‌ی کیفری شد. در ابتدا، جانشینی مجازات زندان، با وجود وضعیت نامناسب و رقت بار زندان، بجای مجازاتهای شدید بدنی بسیار امیدوار کننده بود. ولی، به مدور اصلاح طلبان اجتماعی در جهت بهبود شرایط نامطلوب و وضعیت وخیم آن اقدام‌های مهمی انجام دادند.

اطلاعات بیشتر
سبد خرید Item Removed. Undo
  • No products in the cart.