فایلار
اطلاعات بیشتر

بررسی تولید برق بدون مصرف سوخت

بررسی تولید برق بدون مصرف سوخت

دسته بندی برق
فرمت فایل docx
حجم فایل ۱٫۵۰۴ مگا بایت
تعداد صفحات ۱۴۰
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

بررسی تولید برق بدون مصرف سوخت

فصل اول: انرژی بیوماس

۱_۱ مقدمه………………………………………………………………………………………………..۶

۲_۱ منابع بیوماس …………………………………………………………………………………..۸

۳_۱ محصولات انرژی زا…………………………………………………………………………..۸

۱_۳_۱ ضایعات شهری وصنعتی ……………………………………………………………..۸

۲_۳_۱ ضایعات جامد شهری ………………………………………………………………….۹

۳_۳_۱ ضایعات مایع……………………………………………………………………………..۱۰

۴_۳_۱ فضولات دامی ……………………………………………………………………………۱۰

۴_۱ تکنولوژیهای تبدیل انرژی بیوماس ………………………………………………..۱۰

۵_۱ فرآیند های احتراق مستقیم ………………………………………………………….۱۱

۶_۱ سیستمهای احتراق زیست توده سوز با کوره های بستر ثابت………..۱۲

۷_۱ کوره های احتراق بستر سیال ( FBC ) …………… ……… ……………….14

8_1 فرآیند های ترمو شیمیایی …………………………………………………………..۱۵

۱_۸_۱ تولید سوختهای جامد ………………………………………………………….۱۷

۲_۸_۱ تولید سوختهای مایع……………………………………………………………….۱۷

۳_۸_۱ انواع راکتورهای گازی کننده براساس نوع راکتور ……………………۲۰

۱_۳_۸_۱ راکتور بستر ثابت ………………………………………………………………..۲۰

۲_۳_۸_۱ راکتور بستر سیال…………………………………………………………………۲۱

۹_ ۱ فرآیندهای بیوشیمیایی ………………………………………………………………….۲۲

۱_۹_۱ تخمیر بیهوازی برای تولید بیوگاز…………………………………………………..۲۲

۲_۹_۱ تولید بیوگاز از فضولات دامی و پسمانهای کشاورزی ………………….۲۷

۳_۹_۱ تولید بیوگاز از زباله های شهری …………………………………………………..۳۰

۴_۹_۱ تخمیر اتانول ………………………………………………………………………………۳۲

۱۰_۱ مقایسه نقاط قوت و ضعف فن آوری تبدیل انرژی……………………………..۳۵

۱۱_۱ مقایسه سازگاری فن آوریها با انواع مختلف منابع زیست توده…………۳۶

۱۲_۱ تبدیل بیوماس به الکتریسیته ………………………………………………………….۳۷

۱_۱۲_۱ نیروگاههای با موتورهای احتراقی ………………………………………………..۳۸

۲_۱۲_۱ نیروگاههای بیوماس بخاری ………………………………………………………..۳۹

۳_۱۲_۱ نیروگاههای بیوماس توربین گازی ……………………………………………….۴۱

۴_۱۲_۱ نیروگاههای بیوماس سیکل ترکیبی …………………………………………….۴۱

۱۳_۱ بررسی بیوماس از دیدگاه اقتصادی ………………………………………………….۴۲

۱۴_۱ بررسی زیست محیطی منابع بیوماس ……………………………………………..۴۳

فصل دوم: انرژی جزر ومد

.

۱_۲ انواع نیروگاههای جزرومدی ……………………………………………………………..۴۴

۲_۲ نیروگاههای جزرومدی دارای مخزن …………………………………………………۴۵

۳_۲ انواع نیروگاههای جزر و مدی دارای مخزن ………………………………………۴۶

۱_۳_۲ یک مخزن برای جزر : …………………………………………………………………۴۶

۲_۳_۲یک مخزن برای مد : ……………………………………………………………………۴۸

۳_۳_۲ یک مخزن دو طرفه : …………………………………………………………………..۴۸

۴_۳_۲ دو مخزن یکی برای جزر و دیگری برای مد : ……………………………..۴۹

۵_۳_۲ دو مخزن یکی بلند و دیگری کوتاه با سیستم یک طرفه : …………۴۹

۴_۲ مشخصات نیروگاه جزر و مدی دارای مخزن لارانس ………………………۵۰

۵_۲ نیروگاههای جریان جزر و مدی ………………………………………………………۵۲

۱_۵_۲ مشخصات طرح نیروگاه جریان جزر و مدی تنگه مسینا …………۵۳

۶_۲ بررسی ایجاد نیروگاههای جزر ومدی در ایران …………………………….۵۳

۷_۲ بررسی اقتصادی نیروگاههای جزر و مدی …………………………………….۵۵

۸_۲ بررسی زیست محیطی نیروگاههای جزر و مدی …………………………..۵۶

۹_۲ نیروگاههای جریان دریایی……………………………………………………………۵۷

۱_۹_۲ شرایط لازم برای ایجاد تأسیسات جریان دریایی …………………….۶۰

۲_۹_۲ تکنولوژیهای تولید برق از انرژی جریانهای دریایی …………………..۶۰

۱۰_۲ بررسی اقتصادی نیروگاههای جریان دریایی ………………………………..۶۳

۱۱_۲ بررسی زیست محیطی نیروگاههای جریان دریایی ………………………۶۳

فصل سوم : انرژی زمین گرمایی

۱_۳ مقدمه……………………………………………………………………………………………………..۶۵

۲_۳ منبع حرارتی و مناطق مهم زمین گرمایی جهان و ایران………………..۶۶

۳_۳ انواع منابع زمین گرمایی ………………………………………………………………۷۰

۱_۳_۳ منابع هیدروترمال………………………………………………………………………۷۱

۲_۳_۳ منابع لایه های تحت فشار ……………………………………………………۷۲

۳_۳_۳ تخته سنگهای خشک و داغ …………………………………………………….۷۴

۴_۳_۳ توده های مذاب …………………………………………………………………………۷۸

۴-۳ موارد کاربرد انرژی زمین گرمایی …………………………………………………..۷۸

۵_۳ کاربردهای مستقیم انرژی زمین گرمایی ……………………………………….۷۹

۶_۳ موارد کاربرد …………………………………………………………………………………..۸۰

۱_۶_۳ استفاده های گرمایشی : ……………………………………………………………۸۰

۲_۶_۳ کاربردهای کشاورزی : ……………………………………………………………….۸۲

۳_۶_۳ کاربردهای صنعتی : ………………………………………………………………..۸۴

۷_۳ پمپ حرارتی زمین گرمایی : ………………………………………………………..۸۴

۸_۳ بررسی اقتصادی کاربرد مستقیم انرژی زمین گرمایی ……………………..۸۵

۹_۳ استفاده مستقیم از انرژی زمین گرمایی در ایران………………………………۸۷

۱۰_۳ استفاده از انرژی زمین گرمایی برای تولید نیروی برق …………………….۸۹

۱۱_۳ انواع نیروگاههای زمین گرمایی ………………………………………………………..۹۰

۱_۱۱_۳ نیروگاههای بخار خشک……………………………………………………………….۹۰

۲_۱۱_۳ نیروگاههای بخار انبساط آنی ……………………………………………………..۹۲

۳_۱۱_۳ نیروگاههای سیکل دو مداره : ……………………………………………………۹۴

۴_۱۱_۳ نیروگاههای با توربین تفکیک دورانی : ………………………………………۹۶

۵_۱۱_۳ نیروگاههای سیکل ترکیبی : ………………………………………………………۹۷

۱۲_۳ بررسی اقتصادی انرژی زمین گرمایی برای تولید برق ……………………۹۸

۱_۱۲_۳ هزینه سرمایه گذاری : ……………………………………………………………..۹۸

۱۳_۳ بررسی نیروگاه ۱۰۰ مگاواتی زمین گرمایی مشکین شهر ………………۹۹

۲_۱۲_۳ هزینه تعمیرات و نگهداری و بهره برداری : ……………………………….۹۹

۱_۱۳_۳ بررسی اقتصادی نیروگاه زمین گرمایی مشکین شهر………………..۱۰۰

۱۴_۳ بررسی اثرات زیست محیطی استفاده از انرژی زمین گرمایی……….۱۰۲

منابع ……………………………………………………………………………………………………..۱۰۶

فصل اول: انرژی بیوماس

۱_۱ مقدمه

یکی از مناسبترین منابع انرژی تجدید شونده انرژی بیوماس است.این انرژی علاوه بر خاصیت تجدیدپذیر بودن سازگار با محیط زیست است.منابع انرژهای بیوماس می توانند به انرژی الکتریسیته یا به صورت حاملهای از انرژی مانند سوختهای گازی یا مایع با توجه به نیاز بخشهای مختلف جامعه تبدیل شوند.

منابع انرژی بیوماس به طور کلی به موادی از گیاهان و موجودات زنده بدست می آید اطلاق می شود. منابع انرژی بیوماس برخلاف سوختهای فسیلی رایج که به صورت لایه های متمرکز در جهان یافت می شود بیشتر به صورت پراکنده هستند.

و در نتیجه جمع آوری منابع انرژی بیوماس در حجمهای بالا قابل ملاحظه است . ازاینرو انرژی بیوماس به عنوان چهارمین منبع اصلی انرژی بشر و به عنوان بزرگترین انرژی تجدیدپذیر در جهان در تامین برق نزدیک به ۱۴ در صد از برق و ۱۸ در صد از کل انرژی اولیه جهان در سال ۱۹۹۸ مشارکت داشته است. این انرژی برای کشورهای در حال توسعه دارای اهمیت می باشد به خصوص اینکه انرژی بیوماس در این کشور ها قابل دسترس و هم قابل تهیه می باشد.

ایران نیز که یک کشور درحال توسعه است فعالیتهایی در این زمینه انجام داده است. قدیمی ترین سابقه استفاده از انرژی بیوماس در ایران مربوط به تولید بیوگاز و تهیه سوخت متان جهت انرژی حرارتی مورد نیاز در حمام شیخ بهایی اصفهان می باشد.

اطلاعات بیشتر
سبد خرید Item Removed. Undo
  • No products in the cart.