فایلار
اطلاعات بیشتر

بررسی انواع نانو کاتالیست ها

بررسی انواع نانو کاتالیست ها

دسته بندی علوم پزشکی
فرمت فایل docx
حجم فایل ۸٫۳۲۲ مگا بایت
تعداد صفحات ۱۲۳
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

بررسی نانو کاتالیست ها

فهرست مطالب:

عنوان

صفحه

فصل ۱-کاتالیست و علم سطح

۱

۱-۱-کاتالیست

۲

۱-۲-انواع کاتالیزور

۳

۱-۲-۱-کاتالیست هموژن

۳

۱-۲-۲-کاتالیست های هتروژن یا ناهمگن

۳

۱-۲-۳-کاتالیست های زیستی یا آنزیمها

۳

۱-۳-کاتالیست های هتروژن (ناهمگن)

۴

۱-۳-۱-کاتالیزورهای توده ای

۵

۱-۳-۲-کاتالیزورهای پایه ای

۵

۱-۴-فعالیت و گزینش

۵

۱-۵-مراحل فعل و انفعال کاتالیستی

۶

۱-۶-کاتالیزور ایده آل

۷

۱-۷-سرعت ویژه کاتالیست

۷

۱-۸-گزینش پذیری

۸

۱-۹-پایداری

۹

۱-۱۰-خصوصیات فیزیکی کاتالیست

۱۰

۱-۱۱-خصوصیات مکانیکی کاتالیست

۱۱

۱-۱۲-تهیه کاتالیست

۱۲

۱-۱۳-موارد مورد استفاده در ساخت کاتالیست

۱۳

۱-۱۴-پایه کاتالیست

۱۳

۱-۱۵-روشهای ساخت کاتالیزورها

۱۴

۱-۱۵-۱-روش رسوب گیری

۱۵

۱-۱۵-۲-روش Copercipitation

15

1-15-3-روش Raney

16

1-16-کاتالیزورهائی که غیر فعال می شوند

۱۶

۱-۱۷-مکانیسم غیرفعال شدن کاتالیزور

۱۷

۱-۱۷-۱-واکنش های فساد

۱۷

۱-۱۷-۲-نفوذ حفره ای

۱۹

۱-۱۷-۳-انواع حمله سموم به سطح کاتالیزور

۲۰

۱-۱۷-۴-دیگر عوامل موثر در فساد

۲۱

۱-۱۸-جذب سطحی

۲۲

۱-۱۹-سینیک جذب سطحی

۲۴

۱-۲۰-جذب سطحی بر روی یک سطح عریان

۲۷

فصل دوم: نانوکاتالیست

۳۶

مقدمه

۳۷

۲-۱-کاتالیست ناهمگن

۳۸

۲-۲-واکنشهای ناهمگن کجا اهمیت پیدا می کنند؟

۴۰

۲-۳-بررسی فرآیند با Fincher-tropsch از نظر شیمیایی

۴۱

۲-۴-کاتالیست سه گانه

۴۱

۲-۵-فراوری نیمه هادیها و نانوتکنولوژی

۴۲

۲-۶-دیگر زمینه های کاربرد دانش سطح

۴۳

بخش اول:

۴۴

۲-۷-ساختار سطح

۴۴

۲-۸-ساختار ایده آل صاف

۴۴

۲-۹-ترازهای سطح بالا و ترازهای مجاور آن

۴۷

۲-۱۰-سطوح مقابل

۴۸

۲-۱۱-سطوح جفت فلزی

۴۹

۲-۱۲-مفهوم ناهمگنی سطح بخاطر مواد جذبی

۴۹

۲-۱۳-بازسازی سطوح تمیز

۵۰

۲-۱۴-جزیره ها

۵۰

۲-۱۵-وضعیت الکترونی توده

۵۱

۲-۱۶-فلزات نیم رساناها و نارساناها

۵۲

بخش دوم

۵۷

۲-۱۷-تحقیقات و بررسی های آزمایشی از سطح و ساختار ماده جذب شده

۵۷

۲-۱۸-تکنیکها و روشهای تحقیقی با توجه به مرور اجمالی

۵۷

۲-۱۹-اسکن گیری یا نمایش میکروسکوپی حاصل از کاوش و ایجاد سوراخ

۵۹

۲-۲۰-نیروی اتمی میکروسکوپی

۶۵

۲-۲۱-نمایش و اسکن میکروسکوپی حفاری یا سوراخ

۶۵

۲-۲۲-مود یا روش تماس یا اتصال

۶۷

۲-۲۳-روش نیروی اصطکاک

۶۷

۲-۲۴-روش غیر تماسی

۶۸

۲-۲۴-۱-نمایش میکروسکوپی در نزدیکی سطح

۶۸

۲-۲۴-۲-پراکندگی الکترون یا انرژی پایین و کم

۶۹

۲-۲۴-۳-طیف سنجی الکترونیک

۷۰

۲-۲۵-ادسرپشن لانگ مویریان

۷۰

۲-۲۶-ادسرپشن لانگ مویریان (ادسرپشن مجزا)

۷۴

۲-۲۷-ادسرپشن مویریان مجزا با برهم کنش های جانبی

۷۵

۲-۲۸-ایزوترم های ادسرپشن: فرآیند جنبش شناسی

۷۹

۲-۲۹-ایزوترم لانگ مویر

۷۹

۲-۳۰-دسرپشن برنامه ریزی شده با دما

۸۰

۲-۳۱-بررسی و تجزیه و تحلیل کیفی طیف دسرپشن مبنی بر دما

۸۲

۲-۳۲-بررسی کیفی طیف دسرپشن مبنی بر دما

۸۴

خلاصه ای از مطالب مهم

۸۷

بخش سوم

۸۷

۲-۳۳-واکنش های سطح پیچیده (کاتالیزکردن و کندن)

۸۷

۲-۳۴-اندازه گیری و سنجش سینتیک سطح و مکانیزم های واکنش

۸۸

۲-۳۵-فرآیند هابر-بوش

۹۱

۲-۳۶-از سنتیک های میکروسکوپی تا کاتالیز کردن

۹۶

فصل سوم: کاربرد نانوکاتالیست در صنعت

۹۸

۳-۱-گوگرد زدایی از سوختهای فسیلی با نانوکاتالیست

۹۹

۳-۲-نانوکاتالیست و اینده سوختهای فسیلی

۱۰۰

۳-۳-پیشرفت های نانوکاتالیست دارای این قابلیت هاست

۱۰۱

۳-۴-برخی از کاربردهای تجاری شده و یا در مرحله تجاری شدن فناوری نانو

۱۰۲

۳-۵-تصفیه گازهای خروجی از اگزوز با کاتالیزورهای نانوساختاری

۱۰۴

۳-۵-۱-تصفیه پساب های صنعتی با استفاده از نانوفیلتراسیون

۱۰۵

۳-۵-۲-تصفیه آبهای آلوده با استفاده از نانو مواد

۱۰۵

۳-۶-کاهش آلایندگی حاصل از سوخت های دیزلی با کمک کاتایست های اکسیدی لرزان

۱۰۷

۳-۷-کاتالیست ها و پیل های سوختی زیستی

۱۰۸

۳-۸-افزایش فعالیت نانوکاتالیست ها توسط آب

۱۰۹

۳-۹-کاتالیست های زیست محیطی

۱۱۰

۳-۱۰-کاربرد نانوکاتالیست ها در هیدروکراکینگ فرآیندهای پالایش نفت

۱۱۱

۳-۱۰-۱-مقدمه

۱۱۱

۳-۱۰-۲-هیدروکراکینگ

۱۱۲

۳-۱۰-۳-کاربردهای فناوری نانو در هیدروکراکینگ

۱۱۳

۳-۱۱-کاربرد مواد نانو متخلخل در پلیمریزاسیون و ایزومریزاسیون فرآیندهای پالایش نفت

۱۱۴

۳-۱۱-۱-مقدمه

۱۱۴

۳-۱۱-۲-پلیمریزاسیون

۱۱۵

۳-۱۱-۳-ایزومریزاسیون

۱۱۶

۳-۱۱-۴-کاربردهای فناوری نانو در پلیمریزاسیون و ایزومریزاسیون

۱۱۶

۳-۱۱-۵-ایزومریزاسیون

۱۱۶

۳-۱۲-طرح های کاتالیستی در حال بررسی

۱۱۷

۳-۱۲-۱-بررسی ساخت پوشش های کاتدی جهت آزادسازی گاز هیدروژن در فرآیند

۱۱۷

۳-۱۲-۲-بررسی ساخت کمپلکس متالوسنی بیس زیرکو تیم دی کلرید برای پلیمر

۱۱۸

۳-۱۲-۳-بررسی سنتز دی متیل اتراز گاز سنتز بر روی کاتالیست های دو عملگر

۱۱۸

۳-۱۳-استفاده از تکنولوژی نانوکاتالیست برای تهدید کشورهای خاورمیانه

۱۱۹

۳-۱۴-قابلیت های پیش بینی شده نانوکاتالیزورها

۱۱۹

۳-۱۵-تحلیل

۱۲۱

منابع و مأخذ

۱۲۳

اطلاعات بیشتر
سبد خرید Item Removed. Undo
  • No products in the cart.