فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

بررسی اندیشه‌های شهید مدرس از نظر سیاستگذاری عمومی

بررسی اندیشه‌های شهید مدرس از نظر سیاستگذاری عمومی

بررسی اندیشه‌های شهید مدرس از نظر سیاستگذاری عمومی

عنوان مقاله : بررسی اندیشه‌های شهید مدرس از نظر سیاستگذاری عمومی
تعداد صفحات : 15
فرمت فایل : word
بخش هایی از متن مقاله : 
چکیده: نوشتار حاضر با محور قراردادن یكی از شخصیت‌های مهم سیاسی ایران ـ‌ شهید مدرس‌ـ دردورانی كه مجلس مقننه به تازگی در ایران ایجاد شده بود، به نقش واسطه‌ای او درچارچوب سیاست‌گذاری‌های كشور می‌پردازد. مدرس و سیاست‌گذاری عمومی، نگاهی دوباره بهفعالیت‌های این شخصیت سیاسی از چارچوب دانش…

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.