فایلار
اطلاعات بیشتر

بررسی اثر درصد افزایش سود انباشته بر درصد تغییرات سود عملیاتی سال بعد شرکت های پذیرفته شده از بورس تهران

بررسی اثر درصد افزایش سود انباشته بر درصد تغییرات سود عملیاتی سال بعد شرکت های پذیرفته شده از بورس تهران

دسته بندی حسابداری
فرمت فایل docx
حجم فایل ۱۲۶ کیلو بایت
تعداد صفحات ۳۲
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

فهرست مطالب :

عنوان صفحه

ü تقدیر و تشکر………………………. ۱

ü فهرست مطالب……………………….. ۲

ü فهرست جداول و نمودارها……………… ۴

ü مقدمه…………………………….. ۵

ü فصل اول : طرح تحقیق………………… ۶

۱-۱) تشریح و بیان موضوع……………… ۶

۲-۱) اهمیت موضوع……………………… ۶

۳-۱) هدف و علت انتخاب موضوع……………. ۷

۴-۱) فرضیات تحقیق…………………….. ۷

۵-۱) روش تحقیق……………………….. ۸

۶-۱) قلمرو تحقیق……………………… ۸

۷-۱) تعریف واژه ها و اصطلاحات کلیدی……… ۸

۸-۱) تحقیقات انجام شده پیرامون موضوع تحقیق. ۹

۹-۱) مشکلات و موانع تحقیق………………. ۹

ü فصل دوم : ادبیات موضوع…………….. ۱۰

۱-۲) بورس اوراق بهادار………………… ۱۰

۱-۱-۲) تعریف بورس اوراق بهادار……… ۱۰

۲-۱-۲) تاریخچه بورس در جهان…………… ۱۰

۳-۱-۲) سابقه ایجاد بورس در ایران………. ۱۱

۴-۱-۲) نحوه خرید و فروش سهام در تالار بورس اوراق بهادار

تهران و مشهد………………………… ۱۵

۲-۲) ویژگی های روش های تأمین مالی………. ۱۵

۱-۲-۲) استقراض………………………. ۱۶

۲-۲-۲) سهام ممتاز……………………. ۱۶

۳-۲-۲) سهام عادی…………………….. ۱۶

عنوان ……………………………. صفحه

۴-۲-۲) سود انباشته…………………… ۱۷

۳-۲) هزینه سرمایه…………………….. ۱۷

۱-۳-۲) مفهوم هزینه سرمایه…………….. ۱۷

۲-۳-۲) هزینه بدهی ها…………………. ۱۸

۳-۳-۲) هزینه سهام ممتاز………………. ۱۸

۴-۳-۲) هزینه سهام عادی……………….. ۱۸

۵-۳-۲) هزینه سرمایه مربوط به سود انباشته.. ۱۹

۶-۳-۲) محاسبه میانگین موزون هزینه سرمایه.. ۲۰

۴-۲) خط مشی تقسیم سود…………………. ۲۰

۱-۴-۲) اهمیت خط مشی تقسیم سود…………. ۲۰

۲-۴-۲) عوامل مؤثر بر سیاست تقسیم سود…… ۲۰

۳-۴-۲) روش های تقسیم سود……………… ۲۲

ü فصل سوم : روش های تحقیق…………….. ۲۳

۱-۳) روش تحقیق……………………….. ۲۳

۲-۳) قلمرو تحقیق……………………… ۲۳

۳-۳) جامعه آماری……………………… ۲۳

۴-۳) نمونه آماری……………………… ۲۳

۵-۳) آزمون های آماری مورد استفاده در تحقیق. ۲۴

۱-۵-۳) آزمون همبستگی و رگرسیون………… ۲۴

۲-۵-۳) آزمون معنی دار بودن r ………….. 25

6-3) روش های جمع آوری اطلاعات…………… ۲۶

ü فصل چهارم : یافته های تحقیق و تجزیه و تحلیل آن ها ۲۷

ü فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادها……. ۳۰

ü فهرست منابع……………………….. ۳۵

فهرست جداول و نمودارها :

عنوان……………………………. صفحه

ü جدول ۱ : جدول ارزش جاری سهام شرکت های پذیرفته شده در

بورس های جهان………………………… ۱۳

ü جدول ۲ :جدول حجم دلاری سهم معامله شده در بورس های جهان

در ۳ ماهه اول سال ۹۵٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۱۴

ü نمودار ۱ : نمودار انواع رابطه متغیرهای x و y با یکدیگر ۲۴

ü جدول ۳ : جدول رگرسیون صنعت ماشین آلات…. ۳۱

ü نمودار ۲ : نمودار خط رگرسیون صنعت ماشین آلات ۳۲

ü جدول ۴ : جدول رگرسیون صنعت وسایل نقلیه موتوری ۳۳

ü نمودار ۳ : نمودار خط رگرسیون صنعت وسایل نقلیه موتوری ۳۴

ü جدول ۵ : جدول پرداخت سود نقدی به سهامداران در

برخی از کشورها………………………. ۳۰

بررسی اثر درصد افزایش سود انباشته بر درصد تغییرات سود عملیاتی سال بعد شرکت های پذیرفته شده از بورس تهران

عنوان : بررسی تأثیر در افزایش سود انباشته بر میزان تغییرات سود قبل از بهره و مالیات سال بعد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های ۱۳۸۰-۱۳۷۷ .

مقدمه :

تشکیل سرمایه یکی از مهم ترین عوامل ورود کشورهای در حال توسعه به فرآیند توسعه اقتصادی می باشد .

سرمایه گذاران ایرانی تا کنون بیشتر به سرمایه گذاری بر دارایی های فیزیکی رغبت نشان داده اند ،تا سرمایه گذاری در دارایی های مالی .یکی از مهم ترین اهداف سرمایه گذاران در سرمایه گذاری در اوراق بهادار کسب سود سالیانه به همراه منفعت سرمایه می باشد ،برای اینکه سرمایه گذاران ترغیب به سرمایه گذاری در دارایی های مالی بشوند باید بازدهی این دارایی ها از بازدهی سایر دارایی ها بیشتر شود۱.

اطلاعات بیشتر
سبد خرید Item Removed. Undo
  • No products in the cart.