فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

اندازه گیری یون کروم (III) در پساب رنگی

اندازه گیری یون کروم (III) در پساب رنگی

دسته بندینساجی
فرمت فایلdoc
حجم فایل۱٫۳۰۳ مگا بایت
تعداد صفحات۷۵
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

چکیده :

روش­های سینتیکی- اسپکترفوتومتری از جمله روش­های تجربه دستگاهی به منظور بررسی تغییرات میزان گونه­های موجود در نمونه می­باشند که ضمن دارا بودن صحت، دقت و سرعت عمل بالا دارای هزینه روش بسیار پایین است. این خصوصیات کاربرد این تکنیک را در حد وسیعی برای بررسی رفتار ترکیبات رنگی و چگونگی تخریب وحذف آنها از پساب­های صنعتی میسر می­سازد. نظر به اهمیت ایجاد آلودگی توسط رنگ­های آلی در پساب­های صنعتی ارائه روش­های مناسب و جدید با حداقل هزینه و کارآیی بالا به منظور حذف این گونه ترکیبات مورد نظر پژوهشگران بوده و هست.

در این پروژه علاوه بر ارائه فاکتورهای مؤثر در تخریب رنگ متیلن­بلو می­توان به اندازه­گیری یون کروم که یک ماده سرطان­زاست، پرداخت. یک روش حساس و ساده برای تعیین مقادیر بسیار کم کروم به روش سینتیکی- اسپکتروفوتومتری براساس اثر بازدارندگی کروم در واکنش اکسیدشدن متیلن­بلو توسط پتاسیم نیترات در محیط اسیدی (H2SO4 4 مولار) معرفی شده است. این واکنش به روش اسپکتروفوتومتری و با اندازه­گیری کاهش جذب متیلن­بلو در طول موج ۶۶۴ نانومتر به روش زمان ثابت استفاده شده است.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده

فصل اول : اسپکتروفوتومتری

۱-۱- اساس اسپکتروفوتومتری جذبی…………….. ۱۴

۱-۲- جذب تابش……………………………. ۱۵

۱-۳- تکنیک­ها و ابزار برای اندازه­گیری جذب تابش ماوراء بنفش و مرئی ۱۵

۱-۴- جنبه­های کمی اندازه­گیریهای جذبی………… ۱۶

۱-۵- قانون بیر- لامبرت (Beer – Lamberts Law)……… 17

1-6- اجزاء دستگاهها برای اندازه­گیری جذبی……. ۲۱

فصل دوم : کاربرد روشهای سینتیکی در اندازه­گیری

۲-۱- مقدمه………………………………. ۲۳

۲-۲- طبقه­بندی روشهای سینتیکی………………. ۲۵

۲-۳- روشهای علمی مطالعه سینتیک واکنشهای شیمیایی ۲۷

۲-۴- غلظت و سرعت واکنشهای شیمیایی …………. ۲۸

۲-۵- تاثیر قدرت یونی……………………… ۲۸

۲-۶- تاثیر دما…………………………… ۲۹

۲-۷- باز دارنده­ها………………………… ۳۰

۲-۸- روشهای سینتیک……………………….. ۳۰

۲-۸-۱- روشهای دیفرانسیلی………………….. ۳۱

۲-۸-۱-۱- روش سرعت اولیه…………………… ۳۱

۲-۸-۱-۲- روش زمان ثابت …………………… ۳۳

۲-۸-۱-۳- روش زمان متغیر…………………… ۳۴

۲-۸-۲- روشهای انتگرالی……………………. ۳۵

۲-۸-۲-۱- روش تانژانت …………………….. ۳۶

۲-۸-۲-۲- روش زمان ثابت……………………. ۳۶

۲-۸-۲-۳- روش زمان متغیر…………………… ۳۷

۲-۹- صحت دقت و حساسیت روشهای سینتیکی……….. ۳۸

فصل سوم: کروم

مقدمه ………………………………….. ۲

۳-۱- تعریف چرم…………………………… ۴

۳-۲- لزوم پوست پیرایی ……………………. ۴

۳-۳- پوست پیرایی با نمک­های کروم (دباغی کرومی) . ۵

۳-۴- تاریخچه پوست پیرایی با نمک­های کروم (III) .. 5

3-5- معادله واکنش با گاز گوگرد دی اکسید­…….. 6

3-6- شیمی نمک­های کروم (III) ……………….. 6

3-7- شیمی پوست پیرایی با نمک­های کروم (III)…… 7

3-8- عامل های بازدارنده (کند کننده)………… ۸

۳-۹- مفهوم قدرت بازی……………………… ۸

۳-۱۰- نقش عامل­های کندکننده در پوست پیرایی با نمک­های کروم (III) 9

3-11- عامل­های مؤثر بر پوست پیرایی کرومی…….. ۱۰

۳-۱۲- رنگ­آمیزی چرم­……………………….. 10

3-13- نظریه تثبیت رنگینه­ها………………… ۱۱

۳-۱۴- صنعت چرم سازی و آلودگی محیط زیست……… ۱۱

۳-۱۵- منبع­ها و منشأهای پساب کارخانه­های چرم سازی ۱۲

فصل چهارم : بخش تجربی

۴-۱- مواد شیمیایی مورد استفاده…………….. ۴۰

۴-۲- تهیه محلول­های مورد استفاده……………. ۴۰

۴-۳- دستگاه های مورد استفاده………………. ۴۱

۴-۴- طیف جذبی……………………………. ۴۲

۴-۵- نحوه انجام کار …………………….. ۴۳

۴-۶- بررسی پارامترها و بهینه کردن شرایط واکنش . ۴۴

۴-۷- بررسی اثر غلظت سولفوریک اسید …………. ۴۵

۴-۸- بررسی اثر غلظت متیلن بلو …………….. ۴۸

۴-۹- بررسی اثر غلظت آسکوربیک اسید …………. ۵۱

۴-۱۰- شرایط بهینه ……………………….. ۵۴

۴-۱۱- روش پیشنهادی برای اندازه گیری کروم …… ۵۴

فصل پنجم: بحث و نتیجه­گیری

۵-۱- مقدمه………………………………. ۵۵

۵-۲ – بهینه نمودن شرایط…………………… ۵۶

منابع ومآخذ……………………………… ۵۷

فهرست جداول

عنوان صفحه

جدول (۳-۱). طبقه بندی عمومی روشهای سینتیکی….. ۲۶

جدول (۴-۱). مواد شیمیایی مورد استفاده………. ۴۰

جدول (۴-۲). تغییرات بر حسب غلظت های متفاوت H2SO4 46

جدول (۴-۳). تغییرات بر حسب غلظت های متفاوت MB 48

جدول (۴-۴). تغییرات برحسب غلظت های متفاوت AA 52

فهرست نمودارها

عنوان صفحه

نمودار (۴-۱) تشخیص طول­موج ماکسیمم رنگ متیلن­بلو. ۴۲

نمودار (۴-۲) اثر تخریب رنگ متیلن بلو بدون حضور کروم (III) 44

نمودار (۴-۳). تغییرات بر حسب غلظت های متفاوت H2SO4 46

نمودار (۴-۴). تغییرات بر بر حسب غلظت های متفاوت MB 48

نمودار (۴-۵). تغییرات در برحسب غلظت های متفاوت AA 52

فهرست اشکال

عنوان صفحه

شکل (۲-۱) اجزاء دستگاه­ها برای اندازه­گیری جذب تابش ۲۱

شکل (۳-۱) سرعت واکنش نسبت به زمان………….. ۲۳

شکل (۳-۲) روش سرعت اولیه………………….. ۳۲

شکل (۳-۳) روش زمان ثابت…………………… ۳۴

شکل (۳-۴) روش زمان متغیر………………….. ۳۵

شکل (۳-۵) روش تانژانت…………………….. ۳۶

فصل اول

اسپکتروفوتومتری

۱-۱- اساس اسپکتروفوتومتری جذبی:

این روش بر اساس عبور پرتوی از اشعه الکترو مغناطیس از درون نمونه و سنجش میزان جذب آن قرار دارد. هنگامی که اشعه الکترو­مغناطیس از داخل یک محلول می­گذرد مقداری از آن بطور انتخابی جذب نمونه می­شود. به طوری که شدت نور خارج شده کمتر از شدت نوری است که به محلول تابیده شده است. این پدیده در مورد جذب تابش های مرئی به وضوح دیده می­شود.

مثلا اگر نوری سفید از میان محلول سولفات مس عبور داده شود، محلول آبی رنگ به نظر می­رسد زیرا یون­های مس محلول جزء قرمز پرتو تابیده شده را جذب کرده و مکمل آن که آبی است از خود عبور می­دهد.

اندازه­گیری جذب تابش­های مرئی – ماوراء بنفش راه مناسبی را برای تجزیه تعداد بیشماری از گونه­های آلی و معدنی فراهم می­آورد. تابش در این نواحی دارای انرژی کافی برای انتقالات الکترونی الکترونهای والانس است. اگر نمونه در حالت گازی از اتم ها و یا ملکول­های ساده تشکیل شده باشد، طیف جذبی آن معمولاً مرکب از یکسری خطوط تیز و کاملاً مشخص است که مربوط به تعداد محدود انتقالات الکترونیکی مجاز می­باشد.

طبیعت ناپیوسته فرآیند جذب، درجه بالایی از گزینش پذیری را به تجزیه­هایی می­دهد که بر پایه چنین اندازه­گیری­هایی قرار گرفته باشند، در مقابل، طیف­های جذبی یون­ها و ملکولها در محلول معمولاً شامل نوارهای پهن می­باشند که بخشی از آنها از همپوشانی انتقالات ارتعاشی و گاهی اوقات چرخشی بر روی انتقالات الکترونیکی ارتعاشی و گاهی اوقات چرخشی بر روی انتقالات الکترونیکی ناشی می­شود. در نتیجه هر جذب الکترونیکی را یکسری خطوط پهن نزدیک به هم که به نظر پیوسته می­رسند، همراهی می­کنند. بعلاوه پهن شدن خطوط در نتیجه نیروهای بین ملکولی رخ می­دهد. این نوع طیف­ها گزینش پذیری کمتری دارند.

۱-۲- جذب تابش:

وقتی که تابش از درون یک لایه شفاف جامد، مایع یا گاز عبور کند برخی از فرکانسها ممکن است توسط فرآیندی بنام جذب، بطور انتخابی حذف شوند. در اینجا انرژی بیشتر یا حالات تحریک شده ارتقاء می­یابند.

اتمها یا مولکولهای تحریک شده دارای عمر نسبتا کوتاهی می­باشند و تمایل دارند تا بعد از حدود ۱۰ ثانیه به حالت­های عادی خود برگشت کنند. معمولا انرژی آزاد شده در این فرآیند در دستگاه بصورت گرما ظاهر می­شود. مع ذالک در بعضی موارد گونه­های تحرکی شده ممکن است یک تغییر شیمیایی را متحمل شوند که انرژی را جذب می­کند (یک واکنش فتوشیمیایی) و در موارد دیگر تابش در شکل فلوئورسانس یا فسفرسانس (معمولاً با طول موجهای بلند تر) دوباره نشر می­شوند.

اتمها مولکولها و یا یونها تعداد محدودی ترازهای انرژی کوانتیده گسسته دارند برای اینکه جذب تابش انجام گیرد انرژی فوتون تحریک کننده باید با تفاوت انرژی بین حالت عادی و یکی از حالتهای تحریک شده گونه جذب کننده یکی باشد.

از آنجایی که این تفاوت انرژی برای هر گونه منحصر به فرد است مطالعه فرکانسهای تابش جذب شده وسیله­ای را برای مشخص کردن مواد سازنده نمونه­ای از ماده فراهم می­آورد. برای این منظور یک منحنی از کاهش در توان نور تابنده (جذب) بصورت تابعی از طول موج یا فرکانس بطور تجربی ترسیم می­شود. منحنیهای نمونه­ای از این نوع، طیف­های جذبی نامیده می­شوند.

۱-۳- تکنیک­ها و ابزار برای اندازه­گیری جذب تابش ماوراء بنفش و مرئی:

اندازه­گیری جذب تابشهای ماوراء بنفش و مرئی راه مناسبی را برای تجزیه تعداد بیشماری از گونه­های آلی و معدنی فراهم می­آورد. تابش در این نواحی دارای انرژی کافی برای انتقال­های الکترونیکی الکترونهای والانس در لایه بیرونی است اگر نمونه در حالت گازی از اتمها و یا مولکولهای ساده تشکیل شده باشد طیف جذبی آن معمولاً مرکب از یک سری خطوط تیز و کاملاً مشخص است که مربوط به تعداد محدود انتقالات الکترونیکی مجاز می­باشد. طبیعت ناپیوسته فرآیند جذب، درجه بالایی از گزینش پذیری را به تجزیه­هایی می­دهد که بر پایه چنین اندازه­گیریهایی قرار گرفته باشند. در مقابل طیفهای یونها و مولکولها در محلول معمولاً حاوی نوارهای پهن می­باشند که بخشی از آنها از قرار گرفتن تغییرات انرژیهای ارتعاشی و گاهی چرخشی بر روی انتقالات الکترونی ناشی می­شود. در نتیجه هر جذب الکترونی را یک سری خطوط آنقدر بهم نزدیک که به نظر پیوسته می­رسند همراهی می­کند. بعلاوه، پهن شدن خطوط در نتیجه نیروهای بین مولکولی رخ می­دهد که این نیروها بین مولکولها یا یونهای بصورت نزدیک بسته­بندی شده در یک محیط مادی فشرده، عمل می­کنند. این نوع طیفها گزینش پذیری کمتری دارند. از طرف دیگر نوارهای پهن برای اندازه­گیری­های کمی دقیق، مناسب­ترند.

۱-۴- جنبه­های کمی اندازه­گیریهای جذبی:

جذب تابش الکترومغناطیسی توسط گونه M می­تواند به صورت یک فرایند برگشت ناپذیر دو مرحله­ای تلقی شود که اولین مرحله این فرآیند را می­توان بصورت زیر نمایش داد.

در اینجا M* نشان دهنده ذره اتمی یا مولکولی در حالت تحریک شده است که از جذب فوتون ناشی می­شود. طول عمر حالت تحریک شده کوتاه است (۸-۱۰ تا ۹-۱۰ ثانیه) و باوجود این حالت توسط یکی از چندین فرآیند آسایشی خاتمه داده می­شود. متداولترین نوع آسایش شامل تبدیل تحریک به گرماست؛ یعنی،

گرما

آسایش می­تواند از تجزیه M* جهت تشکیل گونه­های جدید نیز ناشی شود. چنین فرآیندی را واکنش فوتوشیمیایی می­نامند. ممکن است که آسایش منتج به نشر دوباره تابش بصورت فلوئورسانس یا فسفرسانس شود. مهم است به این نکته توجه شود که طول عمر M* بقدری کوتاه است که غلظت آن در هر لحظه تحت شرایط عادی، قابل صرفنظر کردن خواهد بود. بعلاوه، مقداری انرژی حرارتی تولید شده معمولاً قابل اندازه­گیری نیست. بنابراین، اندازه­گیریهای جذبی این حسن را دارند که حد اقل آشفتگی را در دستگاه تحت مطالعه ایجاد می­کنند.

۱-۵- قانون بیر- لامبرت (Beer – Lamberts Law):

به سادگی می­توان دریافت که میزان جذب نور توسط یک گونه جاذب بستگی به تعداد یونها و یا ملکولهای جسم جاذب در مسیر عبور نور دارد و در نتیجه با افزایش غلظت ذرات جاذب، شدت جذب نیز افزایش می­یابد. از طرفی هر چه قدر طول مسیر عبور نور از درون نمونه افزایش یابد، جذب نور با شدت بیشتری انجام خواهد گرفت. سومین عاملی که میزان جذب نور به آن بستگی دارد احتمال جذب فوتون توسط ذرات جاذب فوتون­هاست به طوری که اجسام مختلف احتمال­های متفاوتی برای جذب پرتوی فوتون­ها از خود نشان می­دهند.

حقایق بالا اساس قانون حاکم بر جذب است که تحت عنوان قانون بیرلامبرت (Beer- Lamberts Law) یا به طور مختصر قانون بیر معروف است. این قانون بیان می­کند که میزان جذب نور توسط یک نمونه جاذب تابعی نمایی از غلظت نمونه و طول مسیر عبور نور از درون نمونه است. این مطلب را می­توان به طریق زیر بیان کرد:

پرتوی از تابش­های الکترو­مغناطیس را در نظر بگیرید که با شدت از درون محلولی حای N ذره جاذب عبور می­کند. میزان جذب پرتو با تعداد ذرات جاذب موجود در مسیر عبور نور متناسب خواهد بود. اگر محلول را به قسمت­های کوچک و مساوی تقسیم کنیم در این صورت تغییر در شدت نور ()‌ بستگی به تعداد ذرات جاذب موجود در این قسمت خواهد داشت.

در اینجا شدت پرتوی که به قسمت­های بعدی وارد می­شود بخاطر جذب در قسمت­های قبلی مرتباً کاهش می­یابد. بنابراین شدت جذب در هر قسمت به تعداد ذرات جاذب موجود در آن قسمت بستگی داشته و متناسب با شدت پرتوی خواهد بود که وارد آن قسمت می­شود.

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.