فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

اقدام پژوهی ورزش و رفع پرخاشگری

اقدام پژوهی ورزش و رفع پرخاشگری

دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم بوسیله ورزش مشکل پرخاشگری دانش آموز را برطرف نمایم . اقدام پژوهی حاضر شامل کلیه موارد مورد نیاز و فاکتورهای لازم در چارت مورد قبول آموزش و پرورش میباشد. این اقدام پژوهی کامل و شامل کلیه بخش های مورد نیاز در بخشنامه شیوه نامه معلم پژوهنده میباشد . فرمت فایل: ورد قابل ویراش تعداد صفحات: 33         فهرست مطالب چکیده مقدمه   پرخاشگری و ورزش     دلیل کاهش پرخاشگری و استرس توسط ورزش     طرح مسأله   پیشینه تحقیق    توصیف وضعیت موجود   پرخاشگری و رفتار پرخاشگرانه   جمع آوری داده ها و گردآوری اطلاعات (شواهد 1 )  تجزیه و تحلیل داده ها (پردازش )  ارائه ی راه حل های مناسب     دعوت از اولیاء دانش آموز مشکل دار و پر کردن پرسشنامه و جداول مخصوص      چگونگی اجرای راه حل های جدید و پیشنهادی    « راه حل انتخابی »   « اجرای بهترین راه حل »   ارزیابی (شواهد 2 )  …

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.