فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

آفات و بیماری های مهم درخت بید

آفات و بیماری های مهم درخت بید

دسته بندیکشاورزی و زراعت
فرمت فایلdocx
حجم فایل۵٫۳۴۵ مگا بایت
تعداد صفحات۱۰۳
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

آفات و بیماری های مهم درخت بید

فهرست مطالب

عنوان صفحه

– مقدمه ……………………………………………………………………………………….. ۱

– فصل اول – کلیات …………………………………………………………………………. ۲

– اهداف کلینیک ………………………………………………………………………………. ۴

– آشنایی با امکانات و اجزای لازم برای کلینیک گیاهپزشکی ………………………………… ۵

– بررسی و تشخیص آفات و بیماریهای ارسال شده به آزمایشگاه …………………………… ۶

– طرز جمع آوری نمونه و ارسال نمونه جهت تشخیص بیماری‌های گیاهپزشکی ………….. ۶

– مشخصات نمونه خوب …………………………………………………………………….. ۶

– اصول جمع آوری گیاهان ………………………………………………………………….. ۹

– تهیه اسلاید موقت میکروسکوپی ………………………………………………………….. ۱۰

– آشنایی با آزمایشگاه تشخیص آفت ……………………………………………………….. ۱۲

– طریقه سنجاق زدن به حشرات در کلینیک ……………………………………………….. ۱۴

– اتاله کردن حشرات ……………………………………………………………………….. ۱۸

– جمع آوری لارو حشرات ………………………………………………………………… ۱۹

– انتخاب درختان و درختچه‌های زینتی ……………………………………………………. ۲۱

– تعریف درخت و درختچه ………………………………………………………………… ۲۳

– نکاتی که باید در موقع کاشت درختان رعایت کنیم ………………………………………. ۲۴

– گروه بندی درختان از نظر تفاوت در سرعت رشد، ابعاد و بافت تاج ………………….. ۲۵

– هرس درختان …………………………………………………………………………….. ۲۶

– برخی درختچه‌ها و درختان خیابانی ……………………………………………………… ۳۱

– برخی از آفات مهم درختان فضای سبز ………………………………………………….. ۴۰

– برخی بیماریهای مهم گیاهان زینتی فضای سبز …………………………………………. ۴۴

– معرفی برخی علف‌های هرز موجود در فضای سبز و روش‌های کنترل آنها …………… ۵۱

– روش‌های انتشار و گسترش علف‌های هرز در چمن ……………………………………. ۵۱

– روش‌های جلوگیری از گسترش علف‌های هرز در چمن ………………………………… ۵۱

– کنترل علف‌های هرز قبل از کاشت چمن ………………………………………………… ۵۲

– کنترل‌های علف‌های هرز پس از کاشت چمن ……………………………………………. ۵۲

– انواع علف کش‌ها ………………………………………………………………………… ۵۴

– لیست بیماری‌های مهم تهران و اطراف آن ………………………………………………. ۵۷

– لیست آفات مهم تهران و اطراف آن ……………………………………………………… ۵۸

– لیست علف‌های هرز مهم تهران و اطراف آن …………………………………………… ۵۹

– فصل دوم – گزارش کارآموزی ………………………………………………………….. ۶۰

– درخت و بید و انواع آن ………………………………………………………………….. ۶۱

– آفات مهم بید …………………………………………………………………………………..

– شته بید ……………………………………………………………………………………. ۷۳

– شته سیاه بید ……………………………………………………………………………… ۷۵

– شته خالدار بید ……………………………………………………………………………. ۷۶

– سپردار بید ……………………………………………………………………………….. ۷۷

– سپردار سفید بید ………………………………………………………………………….. ۷۸

– کرم خاردار بید …………………………………………………………………………… ۷۹

– کنه گالزای بید ……………………………………………………………………………. ۸۱

– لیسه بید …………………………………………………………………………………… ۸۲

– پروانه سفید بید …………………………………………………………………………… ۸۳

– سنگ بید …………………………………………………………………………………… ۸۵

– سوسک شاخک بلند بید……………………………………………………………………… ۸۶

– سوسک برگخوار بید ………………………………………………………………………. ۸۸

– زنبور گالزای برگ بید ……………………………………………………………………. ۹۰

– بیماری‌های مهم بید ……………………………………………………………………………

– آنتراکنوز بید ……………………………………………………………………………… ۹۲

– زنگ بید …………………………………………………………………………………… ۹۳

– لکه سیاه بید ………………………………………………………………………………. ۹۴

– سفیدک برونی بید …………………………………………………………………………. ۹۶

– منابع………………………………………………………………………………………. ۹۸

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.